Ser kjøpsmuligheter i upopulære sektorer

Investeringsdirektør Morten Astrup ser bobletendenser i deler av aksjemarkedet og satser helst på relativt billige sektorer, som shipping og næringseiendom.

RATENE HAR STEGET: Markedet for containerfrakt er blitt strammere og skipsverdiene har økt, påpeker investeringsdirektør Morten Astrup i Storm Bond Fund. Bildet er fra Long Beach i California. Foto: Bloomberg
Børsintervju

Ifølge styreleder og investeringsdirektør Morten E. Astrup i Storm Bond Fund har sektorene shipping, oljeservice, finans og eiendom størst potensial på mellomlang sikt.

Han har blant annet kjøpt Songa Containers obligasjoner med forfall i 2023, som betaler rundt 10 prosent rente.

– Rederiet måtte tidligere i år restrukturere sin gjeld, men siden har stabil vareflyt, få nye skip i markedet og Covid-relaterte driftsavbrudd sendt ratene til himmels og gitt høyere skipsverdier, forteller Astrup.

En billig bankaksje

I finanssektoren er Pareto Bank  en favoritt, som følge av konsekvent sterke kvartalsresultater, en P/E på 7 og en pris/bok på 0,85.

– Nisjefokuset på blant annet Oslos boligmarked og verdipapirfinansiering har over tid bidratt til rask saksbehandling og noe høyere risiko enn tradisjonelle banker, og dette gir seg utslag i solide marginer, sier Astrup.

Han nevner også Pandox. Betydelige kredittreserver og en minimumsleie som dekker løpende renteutgifter gjør at Nordens største hotelleier trolig kommer seg helskinnet gjennom coronakrisen og får mulighet til å ta over svakere rivaler. Det hjelper også at selskapet har kompetanse til å drive hotellene selv, dersom leietagerne får problemer.

«Grønne» oljeselskaper

Astrup har ikke lenger en kontrollposisjon i Storm Real Estate  , men deltar som mindre investor.

Selskapet gjennomførte nylig et omvendt oppkjøp med 39 nordiske og nederlandske industrieiendommer og blir nå en fullfinansiert utbyttemaskin med hovedtyngde i Norge.

Gjenværende vektet leietid er cirka 12 år for porteføljen som helhet.

– Med nye storeiere på laget kan Storm Real Estate vokse, effektivisere driften og senke finansieringskostnadene, sier investeringsdirektøren.

Til slutt trekker Astrup frem Aker  . Han viser til at aksjen fortsatt er lavt priset, til tross for konsernets raskt voksende ESG–virksomheter.

– På den ene siden produserer de olje gjennom Aker BP, med et av bransjens laveste break even–nivåer, og på den andre bruker gruppen sin kompetanse innen energisektoren til å satse på stadig nye grønne energikilder, utdyper han.

Minner om høsten 1999

For øvrig sikrer investeringsdirektøren porteføljen ved å kjøpe salgsopsjoner på S&P 500-indeksen, samt ved å redusere aksjeandelen til fordel for høyrenteobligasjoner.

– Denne perioden minner stadig mer om høsten 1999, når man ser på ESG-aksjenes utvikling, antallet børsnoteringer og hvordan verdier rettferdiggjøres, advarer han.

– Som på den tiden blir det helt sikkert noen store vinnere, når stormen stilner, men husk at det tok Nasdaq-indeksen nesten 16 år å passere toppen fra mars 2000.

SIKRER MED SALGSOPSJONER: Investeringsdirektør og styreleder Morten Astrup i Storm Bond Fund. Foto: Ivan Kverme
Denne perioden minner stadig mer om høsten 1999...
Morten Astrup, Storm Bond Fund

Anbefalinger

Songa Containers 2023–obligasjoner

Pareto Bank

Pandox

Storm Real Estate

Aker

børsintervju
morten astrup
storm real estate
storm bond fund
aker
songa container
pandox
pareto bank
Nyheter
Børs
Børsintervju
Aksjeanalyse