Posisjonert for ESG-megatrend

Selskaper som kan løse viktige miljø- og samfunnsutfordringer vil fortsette å gi god avkastning, ifølge Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.

STADIG MER POPULÆRT: Vind- og solkraft er del av «det grønne skiftet». Bildet er fra et solkraftverk i den amerikanske delstaten California. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Vi har i flere år vært tydelige på at vi er i starten av en ny megatrend med bærekraft, erklærer partner Christian Kallevig Arnesen i formuesforvalteren Finansco.

– Selskaper som bidrar til å møte ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål vil følgelig fortsette å gi god avkastning.

Arnesen tror blant annet at EUs nye ESG-klassifiseringssystem vil sende enda mer kapital inn i denne typen aksjer og løfte deres prising.

– Langsiktige sparere og porteføljer bør innrette seg etter dette, men man må være selektiv i hvilke fond og selskaper man investerer i, tilføyer han.

BRUKER BÆREKRAFTSFOND: Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. Foto: Eivind Yggeseth
Vi har i flere år vært tydelige på at vi er i starten av en ny megatrend...
Christian Kallevig Arnesen, Finansco

Må være reelt «grønn»

En av Finanscos bærekraftsporteføljer, Finansco Impact, består av 11 eksterne aksjefond med ulike bærekraftsfokus.

Bare ett, fra Storebrand, forvaltes imidlertid i Norge.

– Resten måtte vi finne globalt, ettersom det ikke holder at fondet bærer et «grønt navn», har en tilsynelatende «grønn strategi» eller primært forvaltes ved å «ekskludere verstingselskapene», forklarer Arnesen.

– Det viktige er både å oppnå god avkastning og utgjøre en reell forskjell.

Positiv til norske aksjer

Finansco er dessuten positiv til nordiske høyrentefond, som ventes å gi god avkastning i forhold til risikoen.

– For øvrig burde norske aksjer generelt kunne gjøre det bra, idet vi får et syklisk oppsving i verdensøkonomien, fortsetter Arnesen.

– I tillegg liker vi å ha indirekte eksponering mot vekstmarkedene og særlig Kina, som lenge har hatt kontroll på coronapandemien, har stimulert og ser ut til i være lenger fremme i løypen enn mange modne markeder.

Frykter høyere renter

Forvalteren fraråder derimot høyt ratede obligasjoner og rentefond med lang durasjon.

Han viser til at den seneste tidens dramatiske stimulanspakker kan skape økt inflasjon og etter hvert høyere renter, noe som senker verdien av slike instrumenter.

– Videre innebærer vårt fokus på å bevare formuer at vi unngår den typen overprisede luftslott vi nå ser en del av – for eksempel blant selskapene som blir notert på Euronext Growth, forteller Arnesen.

– Beskyttelse av nedsiderisiko er kanskje ikke så sexy som fokus på å klemme ut noen ekstra prosenter på toppene, men det gir i hvert fall bra risikojustert avkastning over tid – og bedre nattesøvn.

Anbefalinger

Kjøp:

Reelle bærekraftsfond

Nordiske høyrentefond

Norske aksjer generelt

Vekstmarkedene (indirekte)

Unngå:

Rentefond med lang durasjon

Høyt prisede «luftslott»