– Verdiaksjene begynner å røre på seg

Analysesjef Petter Slyngstadli liker både verdiaksjer med vekstpotensial og rimelig prisede vekstaksjer. Stolt-Nielsen og Akva Group er to eksempler.

PÅ KJØPSLISTEN: Stolt-Nielsen er blant Petter Slyngstadlis anbefalte sykliske aksjer. Bildet er fra delstaten Texas og viser tankskipet Vanguard. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– De seneste ti årene har vært et vekstaksjemarked, men i høst har vi sett at verdiaksjene begynner å røre på seg, konstaterer Slyngstadli.

– Om det vedvarer avhenger av fire faktorer.

Venter syklisk oppsving

Analysesjefen påpeker at verdensøkonomien ventes å vokse med rundt 5 prosent i 2021, og at sykliske oppsving typisk gagner verdiaksjer.

Dessuten vil dollarkursen trolig fortsette å falle, ettersom USAs økonomi er særlig hardt rammet av covid-19 og valutaen ennå er «dyr». 

Også denne faktoren har sammenfalt med meravkastning for verdiaksjer.

– En tredje faktor er hvorvidt rentene vil stige, noe som rammer vekstaksjer ekstra hardt, sier Slyngstadli.

– Verdens høye belåning medfører at renteøkninger kan utløse en resesjon, så sentralbankene vil gjøre alt de kan for å unngå dette.

Neppe høyere inflasjon

Konsumprisveksten er den siste faktoren, og generelt er økt inflasjon positivt for verdiaksjer. Igjen mener Slyngstadli at scenarioet er usannsynlig.

– En «K–formet» gjenhenting gir de med sparetilbøyelighet mer penger, mens de med konsumtilbøyelighet – særlig husholdninger med lite penger og de fremste coronaofrene – får mindre, forklarer han.

– Spareetterspørselen stiger, mens vareetterspørselen faller, noe som skaper aktivainflasjon, men ingen konsumprisvekst.

Med bare to av fire faktorer i favør av verdiaksjer, mener Slyngstadli det er uklokt å satse alle sparepengene på sektorer som bank, energi, shipping og råvarer.

Verdiaksjer med utbyttevekst

– Vårt råd er å finne gode vekstcase som kan regnes hjem, eventuelt verdiselskap med tilstrekkelig lønnsomhet og vekst til at dividendestrømmen kan ventes å vare evig, sier han.

– I den siste kategorien er norske egenkapitalbevis en favoritt, og vi liker særlig Sparebanken Sør og Sandnes Sparebank.

Blant selskapene med et syklisk etterspørselsmønster er Stolt-Nielsen   og Yara International   på Nornes kjøpsliste.

VURDERER PRISINGEN: Analysesjef Petter Slyngstadli har tro på både vekst– og verdiaksjer, så lenge prisingen og vekstutsiktene er attraktive. Foto: Oskar Andersen
Vårt råd er å finne gode vekstcase som kan regnes hjem...
Petter Slyngstadli, Norne Securities

Gode kjøpsmuligheter i Norge

– Og i kategorien fornuftig prisede vekstaksjer synes vi Akva Group    er interessant, fortsetter Slyngstadli.

– Dette ledende «Fish Service»-selskapet vil tjene godt på veksten i landbasert lakseoppdrett.

Norne anbefaler også farmasikonsernet Photocure   , som ligger an til å oppleve sterk salgsvekst i Europa.

– Contextvision   , som har spesialisert seg på medisinsk bildeanalyse, er en annen favoritt, forteller analysesjefen.

– De er i ferd med å etablere seg innenfor vekstfeltet digital patologi, og lykkes selskapet her, kan dette bli veldig bra!

Anbefalinger

+ Egenkapitalbevisene

+ Stolt–Nielsen

+ Yara International

+ Akva Group

+ Photocure

+ Contextvision