Liker gode selskaper i fragmenterte bransjer

Ulf Leinebø, som forvalter Landkreditt Norden Utbytte, liker markedsledere som kan skape verdi gjennom smarte oppkjøp. Favorittene inkluderer tre forsikringsgiganter.

I FRAGMENTERT BRANSJE: Det danske transportselskapet DMV er blant Landkreditt-forvalter Ulf Leinebøs favorittaksjer. Bildet er fra den britiske havnebyen Dover. Foto: Bloomberg
Børsintervju

Som fondets navn tilsier, investerer Landkreditt Norden Utbytte i aksjer med solid direkteavkastning.

Ifølge forvalter Ulf Leinebø dreier det seg gjerne om markedsledere og veletablerte merkenavn.

– Dessuten har selskapene vi satser på typisk en sterk balanse og genererer positive kontantstrømmer, som kan anvendes til nye investeringer, utbytter og tilbakekjøp av aksjer, tilføyer han.

Tjener på oppkjøp

Generelt liker Leinebø «gode selskaper i fragmenterte bransjer», som konsulentkonsernet Sweco, elektroinstallatøren Bravida og transportselskapet DSV.

– Bransjestrukturen innebærer at de hele tiden kan gjøre oppkjøp og ofte ta ut store synergier, uten at konkurransemyndighetene har innvendinger, forklarer forvalteren.

– Og når man kjøper noe som er billigere enn seg selv, vil det være lønnsomt for aksjonærene, noe man for eksempel ser i forsikringsselskapet Trygs pågående oppkjøp av Codan Forsikring.

FORVALTER UTBYTTEFOND: Ulf Leinebø i Landkreditt Forvaltning. Foto: Bjørn H. Stuedal
...når man kjøper noe som er billigere enn seg selv, vil det være lønnsomt for aksjonærene...
Ulf Leinebø, Landkreditt Forvaltning

De store er best

Leinebø opplyser at utbyttefondet har en høy eksponering mot finanssektoren.

– Bankene er solide og gir høy egenkapitalavkastning, men jeg liker spesielt skadeforsikringsselskaper med høy markedsandel, utdyper han.

– Faktisk har de store skadeforsikringsselskapene langt bedre lønnsomhet enn mange av de mindre aktørene, ettersom størrelse betyr mye for distribusjon og kostnadsdekning.

Svindyre og kanskje nynoterte vekstaksjer passer derimot ikke i Leinebøs portefølje.

– Markedet tror mange av dem vil øke kontantstrømmen fra nær null i dag til høye nivåer i fremtiden, sier han.

– Denne antatte utviklingen er imidlertid befestet med stor usikkerhet, og dessuten kan høyere renter etter hvert føre til at kontantstrømmenes diskonteringsverdi faller kraftig.

Forutsigbarhet viktig

Selv foretrekker Leinebø historikk og forutsigbarhet, når han velger aksjer.

– Fremtiden er selvfølgelig mer digital og avhengig av ny teknologi, men også de etablerte selskapene investerer i forskning og utvikling, påpeker han.

– I tillegg kan de kjøpe opp mindre selskaper med interessante konsepter.

For øvrig bruker forvalteren lite tid på å vurdere aksjemarkedets generelle prising, eller på å «spå» børsenes utvikling.

– Aksjemarkedet stiger pr. definisjon over tid, fordi tilbakeholdt overskudd bygger opp egenkapital i selskapene, konstaterer han.

– Følgelig er det beste rådet å spre investeringene og spare jevnlig.

Anbefalinger

+ Sweco

+ Bravida

+ DSV

+ Tryg

+ Gjensidige Forsikring

+ Sampo