Anbefaler alle sjømatsaksjene

DNB-analytiker Alexander Aukner tror lavere tilbud og økt etterspørsel vil løfte lakseprisene og oppdretternes inntjening, særlig etter sommeren.

HAR BRED PRODUKTPORTEFØLJE: Fra Lerøy Seafoods sjømatsvirksomhet i Oslo. Selskapet har en stor foredlingsdivisjon. Foto: Jørgen Hyvang
Børsintervju

– Flere lands forsterkede tiltak mot covid–19 kommer nok til å senke lakseprisene i første halvår, men deretter venter vi en kombinasjon av lavere tilbud og økt etterspørsel, forteller analytiker Alexander Aukner i DNB Markets.

– At vesentlig flere konsumenter nå kan tilberede laks hjemme bidrar til at etterspørselssiden bør komme styrket ut av pandemien.

Aukner tilføyer at det kan ta mer tid før hotell–, restaurant– og cateringmarkedet er tilbake til normalen, og at deler av denne kundemassen sannsynligvis må gjennombygges.

I tillegg kan økte krav til sporbarhet føre til at forbruket henter seg inn noe langsommere i enkelte land, som Kina, ifølge analytikeren.

VENTER HØYERE LAKSEPRISER: Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets tror sjømatsmarkedet blir bedre i år. Foto: Ivan Kverme
...etterspørselssiden bør komme styrket ut av pandemien
Alexander Aukner, DNB Markets

Liker alle sjømatsaksjene

– Høyere priser utover året vil gagne hele sektoren, så per i dag har vi kjøpsanbefalinger på alle sjømatsaksjene, fortsetter Aukner.

Han er imidlertid mest positiv til Lerøy Seafood   , Austevoll Seafood   og Atlantic Sapphire   .

– Lerøy har en sterk balanse, bred produktportefølje og stor foredlingsdivisjon, påpeker analytikeren.

– Etter flere kvartaler med svak drift, tror vi selskapet har løst mange av problemene, noe som vil føre til både økt inntjening og høyere prising av aksjen.

Undervurderte virksomheter

Den forventede utviklingen blir et gedigent pluss for Austevoll Seafood, der eierposten i Lerøy står for hele markedsverdien.

Aukner påpeker at førstnevnte også har en betydelig pelagisk virksomhet, samt fiskeolje– og fiskemelproduksjon gjennom Pelagia.

– Dagens verdi av Austevolls Lerøy–aksjer innebærer at disse andre selskapene prises til en negativ verdi, tross et årlig Ebitda–bidrag på 600–1000 mill. kroner, utdyper han.

– Vi tror markedet gradvis vil få øynene opp for den iboende verdien i «rest»–Austevoll.

Produserer laks på land

I motsetning til Lerøy og Austevoll, er Atlantic Sapphire en vekstaksje.

Selskapet aler nå opp laks på land i Florida, og Aukner venter at det gjennom 2021 vil bevise at landbasert oppdrett både er operasjonelt og finansielt mulig.

– Det knyttes fortsatt en stor risikopremie til denne typen produksjon, men denne premien vil trolig krympe, nå som selskapet kan vise til stabil produksjon, avslutter analytikeren.

Anbefalinger

Lerøy Seafood Group

Austevoll Seafood

Atlantic Sapphire

*Dette er Aukners favoritter. Han har også kjøpsanbefalinger på Mowi, SalMar, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood.