– Den lange opptrenden er svært solid

Daglig leder Carsten Winger i Vibrand Kapitalforvaltning venter enda høyere råvarepriser og finner gode kjøpsmuligheter i både energi– og shippingsektoren.

POSISJONERT FOR GJENÅPNING: Daglig leder og forvalter Carsten Winger i Vibrand Kapitalforvaltning. Foto: Vibrand Kapitalforvaltning
Børsintervju

– Prisene på ledende råvarer som kobber, jernmalm og aluminium er nå langt over nivåene før virusutbruddet, konstaterer daglig leder og forvalter Carsten Winger i Vibrand Kapitalforvaltning.

– Råvareprisene vil svinge i takt med verdensøkonomiens vekst og frykt rundt vedvarende covid–19-restriksjoner, men den lange opptrenden er svært solid og vil trolig styrkes inn mot sommeren.

Ifølge Winger drives utviklingen hovedsakelig av økt offentlig forbruk og oppbygd etterspørsel i industrien.

– Når økonomien igjen åpner opp, vil etterspørselen øke og råvareprisene stige ytterligere, sier han.

– Dette er godt nytt for Oslo Børs, der de fleste store selskapene fortsatt er veldig billige.

Prisene på ledende råvarer...er nå langt over nivåene før virusutbruddet
Carsten Winger, Vibrand Kapitalforvaltning
FORTSATT LAVT PRISET: Equinor er en av Carsten Wingers favorittaksjer. Bildet er fra et av selskapets gassplattformer i Nordjøen. Foto: Bloomberg

To lavt prisede oljeaksjer

Equinor   og Subsea 7   er to eksempler.

Winger påpeker at begge er lavt belånt, har investert tungt i fornybar energi, og vil dra nytte av den ventede bedringen i oljemarkedet.

– Equinor har dessuten høyest operasjonell gearing mot gassprisene av de store oljeselskapene, tilføyer han.

– Det er nesten gitt at aksjekursen skal opp mot gamle høyder på 200–230 kroner.

Winger regner videre med at rundt en firedel av Subsea 7s inntjening før nedskrivninger, renter og skatt (ebitda) i år vil komme fra havvindsvirksomheten – samt at andelen vil øke over tid. En verdiskapende utskilling av denne fornybardelen er en mulighet, dersom markedet ikke er villig til å prise aksjen høyere.

Positiv til shippingsektoren

– Vi er også positive til de fleste shippingselskapene på Oslo Børs, ettersom både fraktvolumene og –distansene øker, fortsetter forvalteren.

– Tilbudssiden av nye skip vil etter all sannsynlighet forbli lav, og mye tyder på at sektoren går mot en ny supersyklus.

Flex LNG   og Hafnia særlig interessante.

– I motsetning til konkurrentene har Flex LNG satset på korte kontrakter, og derfor drar de nå særlig nytte av at ratene har skutt i været, forklarer Winger.

– Spotratene vil komme ned, men vi ser at også markedet lengre frem i tid begynner å handle opp.

En av verdens største flåter

Også Hafnia, som har en av verdens største flåter innen produkttank, virker «billig».

– Markedet er blitt mindre rammet av covid-19 enn fryktet, og det ligger an til å bedre seg kraftig, når økonomien igjen åpner opp, sier Winger.

– Dessuten ser tilbudssiden bra ut, med tilnærmet null nybygg, samtidig som cirka 30 prosent av flåten er eldre enn 15 år.

For øvrig liker Winger den «defensive» Telenor-aksjen   . Han viser til direkteavkastningen på over 6 prosent, samt at en gjenåpning av økonomien vil gi økte roaming-inntekter.

Anbefalinger

Equinor

Subsea 7

Flex LNG

Hafnia

Telenor