Venter rekordvekst i cleantech-sektoren

Globale miljøgrep vil løfte «grønne» selskapers inntjening og ofte rettferdiggjøre dagens høye prising, ifølge Carnegie-analytiker Mikkel Nyholt-Smedseng.

RESIRKULERER PLASTAVFALL: Agilyx' anlegg i den amerikanske byen Portland. Analytiker Mikkel Nyholt-Svendseng kaller selskapet «visjonært». Foto: Agilyx
Børsintervju

Nyholt-Smedseng dekker «cleantech»-selskaper, som ikke bare omfatter sektoren fornybar energi, men også hydrogen- og miljørelatert teknologi.

– Felles for alle er en utvilsomt kjempesterk megatrend mot en grønnere verden, der de som kan bidra til utviklingen både får mer inntekter og høye verdsettelser, sier han.

Prises på skyhøye multipler

Analytikeren innrømmer at mange cleantech-aksjer prises på skyhøye multipler mot dagens inntjening, og at dette tidligere har vært en bobleindikator.

Cleantech-sektorens hyggelige utsikter innebærer imidlertid at dagens aksjekurser ofte kan rettferdiggjøres.

– I lys av hvor aggressiv politikk vi nå ser for å bedre verden, vil samtlige av selskapene jeg dekker sannsynligvis oppleve rekordvekst i årene som kommer, påpeker Nyholt-Smedseng.

– Klimatrusselen av vårt CO2-avtrykk er enorm, og vi har dårlig tid til å reversere dette, før det går riktig ille.

FOKUSERER PÅ «CLEANTECH»: Carnegie–analytikeren Mikkel Nyholt-Smedseng. Foto: Carnegie
Klimatrusselen av vårt CO2-avtrykk er enorm...
MIkkel Nyholt-Smedseng, Carnegie Investment Bank

To visjonære selskaper

Nyholt-Smedseng liker særlig Hexagon Purus og Agilyx  , som han kaller «rene og visjonære aksjecase».

Førstnevnte ble spunnet ut av Hexagon Composites  og leverer hydrogenfylletanker, battericeller og integrasjonssytemer til nullutslippskjøretøy.

– Det er enighet i transportsektoren om at både batteri og hydrogen er del av løsningen, opplyser analytikeren.

– Da kommer Purus langt, som etablert aktør med anerkjente produkter, produksjonskapasitet, og et sterkt merkenavn fra Composites-systemet.

Kjemisk plastresirkulering

Agilyx leverer på sin side løsninger for kjemisk resirkulering av plastikk.

– I motsetning til Quantafuel  , skal ikke Agilyx eie fabrikker og selge et produkt, men snarere lisensiere ut sin teknologi til kunder som allerede er i markedet, forteller Nyholt-Smedseng.

– Dette gjør foretningsmodellen vesentlig mer kapitallett.

Ifølge analytikeren er markedet uansett mer enn stort nok for flere aktører. Tilgangen på råstoff, det vil si riktig og tilstrekkelig plastavfall til rett pris, er derimot en utfordring

– Det er her Agilyx skiller seg ut, ettersom datterselskapet Cyclyx er i ferd med å danne et verdensomspennende nettverk for handel av søppelplast, sier analytikeren.

Negativ trend er snudd

Også en traustere aksje, Borregaard  , befinner seg på Carnegies liste over «top picks» for første kvartal.

– Caset er ganske enkelt: Etter fem år med tøft marked, tunge investeringer og fallende avkastning på kapitalen, er bunnen nådd og trenden snudd, forklarer Nyholt-Smedseng.

For øvrig nevner analytikeren at verdsettelsen i enkelte cleantech–selskaper er blitt i høyeste laget. Følgelig ble Scatec nylig nedgradert til «hold».

– Samtidig er vi fortsatt skeptiske til Nel  og Tomra  , legger han til.

Anbefalinger

Kjøp:

Hexagon Purus

Agilyx

Borregaard

Hold:

Scatec

Nel

Tomra Systems