Finner gode kjøp i sykliske sektorer

Investeringsdirektør Bård Bringedals favorittaksjer inkluderer to produsenter i bilbransjen, et forsikringsselskap og to ESG-relaterte aktører.

FORTSATT LAVT PRISET: Bilsektoren ligger an til å dra særlig nytte av en global økonomisk innhenting, ifølge investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand Asset Management. Bildet er fra Renaults utstillingslokale i Paris. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Den seneste tidens kraftige opptur for «penny stocks» og svært volatile aksjer kjennetegner gjerne et marked drevet av spekulasjon, konstaterer Bård Bringedal i Storebrand Asset Management.

Han ser også at kapital flyttes inn i mer sykliske sektorer, som energi, materialer, bygg- og anlegg, pluss finans.

– Disse har vært svekket av covid-19, råvarepriser, lave renter og lave globale vekstanslag, fortsetter han.

– Vaksineutrulling, økte rentenivåer og bedre makroøkonomiske utsikter vil trolig gi interessante muligheter for sykliske sektorer generelt, samt for verdiorienterte investeringer fremfor vekstorienterte.

Enkelte «grønne» bobler

Bringedal nevner dessuten «det grønne skiftet», som har sendt verdien av mange miljø- og klimarelaterte selskaper til stratosfæriske nivåer.

– Ikke alle kan forsvare dagens prising, men markedets etterspørsel etter «grønne» aksjer vil trolig øke i årene som kommer, blant annet som følge av EUs nye reguleringer, sier han.

Børsutviklingen preges også av resultatsesongen. Investeringsdirektøren opplyser at inntjeningsestimatene for fjerde kvartal er blitt betydelig senket og nå er lavere enn for tredje kvartal, tross verdensøkonomiens bedring.

– Positiv guiding fra selskapene, som følge av færre covid-restriksjoner, vil trolig bidra til at opptrenden fortsetter, særlig for verdiaksjer i sykliske sektorer, sier han.

VENTER SYKLISK OPPSVING: Investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand Asset Management. Foto: CF Wesenberg
Positiv guiding fra selskapene...vil trolig bidra til at opptrenden fortsetter...
Bård Bringedal, Storebrand Asset Management

To nederlandske favoritter

Bringedal liker blant annet livsforsikringsgiganten Aegon.

– Den nye toppsjefen har tydeliggjort strategien med å skille den kapitallette og den kapitaltunge delen av virksomheten, forklarer han.

– Sistnevnte trappes ned og vil gi rom for store utbetalinger til aksjonærer i de neste årene.

Et annet nederlandsk konsern, Corbion, er en ledende global aktør innen bærekraftige ingrediensløsninger for matvareproduksjon.

– I likhet med andre ESG-aksjer, steg kursen mye i fjor, men også her ser vi ytterligere potensial, forteller Bringedal.

Kjøpsmuligheter i bil

To andre selskaper, Magna International og Renault, ventes å tjene på innhenting i bilmarkedet.

– Magna-aksjen er billig, både relativt til egen historikk og konkurrenter, påpeker Bringedal.

– Selskapet generer fri kontantstrøm, er ubelånt, og har styrket sin posisjon som leverandør av elbilkomponenter.

Renault bør på sin side dra nytte av sitt fokus på marginforbedringer og reetablering av alliansen med Nissan.

Solid vekst for solenergi

Utenfor verdisegmentet nevner Bringedal amerikanske Sunrun, som leverer solenergiløsninger til husholdninger og opplever solid salgsvekst.

– Lønnsomhetsfokuset har bidratt til solid avkastning i 2020, men potensialet for videre vekst er fremdeles til stede, hevder investeringsdirektøren.

Han er derimot skeptisk til de mest populære vekstaksjene, som Facebook, Amazon, Alphabet, Tesla og Microsoft.

Anbefalinger

+ Aegon

+ Corbian

+ Magna International

+ Renault

+ Sunrun