Vinnerkombinasjonen: Syklisk og grønn

Forvalter Kris Robberstad liker selskaper som drar nytte av økonomisk innhenting eller det grønne skiftet. Aker gjør begge deler.

EN AV VIRKSOMHETENE: Utstyr levert av Aker Solutions tas i bruk på Goliat-feltet. Aker er selskapets største eier. Foto: Aker Solutions
Børsintervju

– Tross treg vaksineutrulling og fortsatt høy coronasmitte, går vi inn i gjeninnhentningsfasen, med makroøkonomisk vekst, stigende lønnsomhet og høyere forbruk, sier forvalter Kris Robberstad i Handelsbanken Asset Management.

– Dette er et konstruktivt bakbilde for børsene generelt i 2021.

Han tror sykliske aksjer vil gjøre det særlig bra, gitt vedvarende finans- og pengepolitisk stimulans.

– Samtidig gir spennende industrielle initiativer innenfor fornybart, kombinert med politiske klimainitiativer, fortsatt fine utsikter for bærekraftsaksjer, tilføyer Robberstad.

– Her må man riktig nok være ekstra selektiv i investeringsvalgene.

TROR OPPTUREN FORTSETTER: Forvalter Kris Robberstad i Handelsbanken Asset Management. Foto: Handelsbanken
Dette er et konstruktivt bakbilde for børsene generelt i 2021...
Kris Robberstad, Handelsbanken Asset Management

Aker er blant favorittene

Aker  har både syklisk og «grønn» eksponering, påpeker Robberstad.

Selskapets fornybarportefølje blir stadig større og ventes å inkludere hydropower og hydrogeninitiativer.

– Dessuten er Akers eierskap i Cognite, som er i vekstområdet industriell digitalisering, neppe reflektert i dagens markedsverdi, sier forvalteren.

– Fortsatt handles Aker med en rabatt på rundt 20 prosent til verdien av porteføljeselskapene.

«Billig» grønn eksponering

Også MPC Energy Solutions gir grønn eksponering, med fokus på sol-, vind- og hybridprosjekter i vekstmarkeder.

Likevel er aksjen «billig,» ifølge forvalteren.

– Selskapets prosjektportefølje er attraktiv, med en internrente på 11-18 prosent til aksjonærene, påpeker Robberstad.

– Det er flere ganger mer enn prisingen av Scatec  og andre peers' egenkapital, og det alene gir 100 prosent oppside for MPC Energy Solutions-aksjen.

På toppen av dette kommer ytterligere muligheter for verdiskapning gjennom forlengelse av kraftkjøpsavtaler og annen planlagt vekst.

Analyserer sosiale medier

Favoritt nummer tre er Meltwater, som Robberstad kaller «noe så uvanlig som attraktivt priset, large-cap, høykvalitet, SaaS-eksponering i Norge.»

– Selskapet kan blant annet legge til betydelige gjentagende inntekter gjennom oppkjøp innenfor det raskt voksende og fragmenterte markedet for analyse av sosiale medier, forteller han.

– Ledelsen er dedikert, tillitsvekkende og dyktig, i tillegg til å ha betydelig eget eierskap, og fortsatt prises aksjen lavere enn de fleste tilsvarende selskaper.

God oppside for bankene

Ifølge forvalteren gir også mange norske banker god oppside.

Han viser til at lønnsomheten ligger an til å øke, som følge av lavere utlånstap og en potensiell renteøkning neste år.

– Egenkapitalavkastningen blir trolig rundt 11,5 prosent allerede neste år, så sektoren fortjener en høyere pris/bok-multippel enn dagens 0,9 ganger, mener Robberstad.

– 1,3 ganger er i mulighetsrommet, noe som gir en estimert oppside på 45 prosent ved utgangen av neste år.

I denne sektoren foretrekker Robberstad de norske sparebankene, som virker «billigere» enn for eksempel DNB  . Han liker særlig SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN.

Anbefalinger

Aker

MPC Energy Solutions

Meltwater

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SMN