Kjøper «defensive» teknologiaksjer

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Norge er posisjonert for en økonomisk innhenting, men inkluderer også defensive teknologiaksjer i porteføljen.

RELATIVT STABILE INNTEKTER: Teknologiselskaper som Google-eieren Alphabet fortsetter å gjøre det bra, selv i perioder med svak BNP-vekst. Bildet viser Googles kontor i New York City. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– En rekke drivere ligger an til å løfte børsene enda mer, men stemningen kan på kort sikt trues av stigende lange renter, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Norge.

– Vi ser likevel på et eventuelt tilbakefall som en kjøpsmulighet,

Han peker på utsiktene til en kraftig innhenting i økonomien og selskapenes inntjening, svært ekspansiv finanspolitikk, samt at sentralbankene har skapt en situasjon der de er nødt til å holde rentenelave.

– Dessuten er det tegn på at den strukturelle etterspørselen etter aksjer har steget, blant annet fordi lave renter og lang durasjon har gjort at mange obligasjonstyper delvis har mistet verdifulle porteføljeegenskaper, tilføyer strategen.

– I deler av finansmarkedene ser man også at sentiment og risikovilje dominerer fundamentale forhold, noe som historisk har vært en drivkraft man ikke skal undervurdere.

Kan ikke vare evig

Lie advarer imidlertid at feststemningen ikke kan vare evig, og at følsomheten for negative sjokk  og dermed også markedets nedsidepotensial  vokser.

– Bølgen av optimisme vil trolig kunne nå toppen i løpet av andre halvår, når den postpandemiske vekstrekylen er realisert og investorene øker fokuset på stimulansreversering og/eller må absorbere høyere markedsrenter, sier han.

– Særlig vil høyere realrenter kunne gjøre aksjer relativt sett mindre attraktive.

Aksjeandelen i Danske Banks modellportefølje er likevel rundt 5 prosentpoeng over normalen.

LIKER FORTSATT AKSJER: Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Norge. Foto: Danske Bank
Bølgen av optimisme vil trolig kunne nå toppen i løpet av andre halvår...
Christian Lie, Danske Bank Norge

Liker sykliske sektorer

På sektornivå foretrekker Lieindustri og materialer, samt teknologi.

– De to førstnevnte vil kunne dra nytte av verdensøkonomiens forventede vekstrekyl, som innebærer økt etterspørsel fra både husholdningene og bedriftene, forklarer han.

– Dette er utpregede sykliske sektorer, som vil avhenge av at gjenåpningen av økonomiene blir så vellykket som vi og finansmarkedene generelt håper på.

Næringslivets stigende kapitalinvesteringer er allerede et positivt signal for industriselskapene og materialprodusentene, ifølge Lie.

Fortsatt høy lønnsomhet

– Teknologisektoren har lenge vært i vinden, men dens største selskaper fortsetter å tjene penger og har gode forutsetninger for å drive lønnsomt også fremover, nærmest uavhengig av hvor sterk vekstrekylen etter pandemien blir, fortsetter sjefstrategen.

– Dette er for så vidt også en mer defensiv posisjon, ettersom teknologiselskapene kan gjøre det bra også i en situasjon der sykliske aksjer skuffer.

For øvrig har Lie minst tro på dagligvaresektoren og såkalte «utilities», som kraftselskaper.

– Begge er klassiske defensive sektorer som normalt underpresterer i perioder med akselererende økonomisk vekst og fremtidsoptimisme, sier han.

Anbefalinger

Liker:

Industriaksjer

Materialaksjer

Teknologiaksjer

Unngår:

Dagligvaresektoren

«Utilities»