Fire gamle travere og en nykommer

Frank Harestad i Heimdal Forvaltning liker «kjedelige» aksjer som Telenor og Orkla, men satser også på et nylig børsnotert teknologiselskap.

GAMMEL OG GOD: Grandiosa-produsenten Orkla er blant Heimdal-forvalter Frank Harestads favoritter. Bildet er fra konsernets kontor på Mastemyr. Foto: Eivind Yggeseth
Børsintervju

– Foreløpige tall viser at inntjeningen på Oslo Børs falt nærmere 30 prosent i fjor, mens årets vekst ventes å bli på minst 50 prosent, konstaterer Frank Harestad i Heimdal Forvaltning.

– Slår disse prognosene til, burde det være positivt for børsene.

Forvalteren påpeker dessuten at prisingen i markedet for tiden er todelt: Mange nye fornybar- og teknologiaksjer har svært høye multipler, mens tradisjonelle selskaper ikke er spesielt dyre.

– En rush av nye selskaper har i det seneste halvåret gått på børs i Norge, fortsetter han.

– Mange er spennende og vil trolig gjøre det bra, men flere av dem er friskt priset og vil etter hvert slite med å innfri forventningene.

Ser økt lønnsomhet i 2022

Harestad mener alt fokuset på nykommerne har bidratt til relativt svak avkastning på aksjer i etablerte aktører som Telenor og Orkla.

– Gjenåpning av økonomien ventes i 2022 å skape en klar bedring i flere av Telenors asiatiske virksomheter og dermed også i den samlede inntjeningen, sier han.

– Tilsvarende burde deler av Orklas virksomhet tjene mer, når økonomien igjen åpner opp.

Et ytterligere pluss er at begge selskapene allerede betaler solide utbytter, ifølge forvalteren.

   

Uventet rask innhenting

– Etterspørselen i oljemarkedet har tatt seg opp raskere enn ventet, samtidig som flere år med underinvesteringer har senket tilbudet, sier Harestad videre.

– Dette gjør at oljeindustriens utsikter er bedre enn på lenge.

Blant produsentene er Aker BP Heimdal Forvaltnings foretrukne aksje, mens seismikkselskapet Tgs-Nopec er favoritten innenfor oljeservice.

Harestad tilføyer at sistnevnte kan påkreve en viss tålmødighet, ettersom det kan ta litt tid før letebudsjettene igjen økes betydelig.

   

Liker børsnykommer

Av de nylig børsnoterteselskapene har forvalteren mest tro på Huddly, som produserer kameraer til blant annet videokonferanse og PCer.

– Omsetningen doblet seg fra 2019 til 2020, mens driftsresultatet økte fra 20 til 100 millioner kroner, opplyser han.

– Selskapet prises til i overkant av 20 ganger neste års forventede driftsresultat, og dette er veldig attraktivt, gitt Huddlys vekst og prisingen av tilsvarende selskaper.

 

SATSER PÅ HUDDLY: Porteføljeforvalter Frank Harestad i Heimdal Forvaltning. Foto: Heimdal Forvaltning
Omsetningen doblet seg fra 2019 til 2020...
Frank Harestad, Heimdal Forvaltning

Anbefalinger

Telenor

Orkla

Aker BP

Tgs-Nopec

Huddly