Liker alle lakseaksjene, unntatt én

Analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux tror høyere laksepriser og produksjon vil løfte norske oppdrettsaksjer i år.

GODE UTSIKTER: Fra et av Mowis oppdrettsanlegg i Skottland. Selskapet ligger an til å tjene på høyere laksepriser og økt produksjon i år, ifølge Kepler Cheuvreux. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Laksemarkedet har utviklet seg relativt bra så langt i 2021, gitt at stengte restauranter og hoteller fortsatt skaper utfordringer på etterspørselssiden, konstaterer sjømatanalytiker Christian Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux.

– Vi kalkulerer at etterspørselen etter laks, målt i euro, nå er den samme som i 2019 og 2020, noe som er ganske sterkt, tatt i betraktning forutsetningene.

SPÅR LAV TILBUDSVEKST: Det globale tilbudet av laks vil vokse med bare 1,6 prosent i år, ifølge Kepler Cheuvreux-analytiker Christian Nordby. Foto: Kepler Cheuvreux
Laksemarkedet har utviklet seg relativt bra så langt i 2021...
Christian Nordby, Kepler Cheuvreux

Venter lavere tilbud

Nordby tilføyer at også tilbudet har økt betraktelig siden nyttår, som følge av gode vekstforhold i havet.Kombinasjonen av de to faktorene har ført til at lakseprisene nå er under 50 kroner pr. kilo.

– Det er skuffende for et første kvartal, sier analytikeren.

– Imidlertid ser vi en bedring på flere parametre.

Nordby tror tilbudet fra nå av vil krympe i noen uker, ettersom det er relativt lite laks i merdene og lave vanntemperaturer fører til mindre fôring.

– Hvis etterspørselen holder seg der den er nå og volumet faller tilbake til samme nivå som for et år siden, kan vi fort få en kilopris på 60 kroner, mener analytikeren.

For hele året venter Nordby en produksjonsvekst på 6 prosent i Norge, mens volumene fra Chile trolig vil falle med 8,6 prosent. Resultatet blir en global tilbudsvekst på bare 1,6 prosent.

Vaksiner løfter salget

Utover året vil etterspørselen dessuten stige, som følge av massevaksinering mot covid-19 og gjenåpning av restauranter, ifølge analytikeren.

Han regner med at økt omsetning og høyere priser vil gi god inntjening for de norske lakseselskapene i 2021. For tiden anbefaler Kepler Cheuvreux kjøp av samtlige.

– Lerøy og Austevoll skiller seg ut som bra verdiaksjer med godt moment i driften, utdyper Nordby.

– Bakkafrost og SalMar er på sin side relativt dyre kvalitetsaksjer, men har bedre marginer over tid.

I tillegg kaller analytikeren Mowi «en bra aksje for de som ønsker global diversifisering og et relativt høyt utbytte». Chilenske Salmones Camanchaca får derimot en «hold»-anbefaling.

       

Anbefalinger

Kjøp:

Norske lakseaksjer

Hold:

Salmones Camanchaca