– Alt ligger til rette for høye laksepriser

Sjømatsanalytiker Kjetil Lye er positiv til oppdrettsaksjer generelt, men har særlig tro på Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Mowi.

FORTSATT LAVT PRISET: Lerøy Seafood Groups inntjeningsmultipler er lavere enn konkurrentenes, til tross for selskapets gode potensial for forbedringer og volumvekst. Bildet er fra sjømatsvirksomheten i Oslo. Foto: Jørgen Hyvang
Børsintervju

– Selv om tilbudsveksten har vært høy i de seneste månedene, og etterspørselen er midlertidig svekket, så har lakseprisen holdt seg på snaue 45 kroner per kilo - dog med en markant økning i spotprisene i den seneste uken, konstaterer sjømatsanalytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets.

– Det er bra, alt tatt i betraktning, og det lover samtidig bra for lakseprodusentenes videre inntjening.

Lye viser til at tilbudsveksten ligger an til å falle betydelig, mens etterspørselen trolig vil normaliseres i kjølvannet av Covid-19.

Dette bør gi langt bedre markedsforhold og høyere priser for lakseoppdretterne.

VENTER ETTERSPØRSELSREKYL: Analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Handelsbanken
Dette bør gi langt bedre markedsforhold og høyere priser for lakseoppdretterne...
Kjetil Lye, Handelsbanken Capital Markets

Etterspørselen har økt

– Vi forventer lavere global tilførselsvekst utover i 2021 og inn i 2022, utdyper analytikeren.

– Og når restriksjonene i viktige markeder forhåpentligvis bortfaller utover året, vil etterspørselen komme igang i hotell-, restaurant- og cateringsegmentet, som normalt utgjør rundt 40 prosent av det globale konsumet.

Ifølge Lye har etterspørselen etter laks i dagligvarehandelen allerede økt betydelig i det seneste halvåret.

– Det skal bli interessant å se i hvilken grad endrede forbruksmønstre etter Covid-19 påvirker næringen fremover, fortsetter han.

– Vi legger til grunn en betydelig økning i lakseprisen i 2021 og inn i 2022, med gode utsikter også for de påfølgende årene.

Lerøy er favorittaksjen

Handelsbanken Capital Markets opererer for tiden med kjøpsanbefalinger på alle oppdrettsselskapene meglerhuset dekker.

Lye synes imidlertid at Lerøy Seafood, Mowi og Grieg Seafood erde beste kjøpene i sektoren.

– Vi liker Lerøy aller best, opplyser han.

– Selskapet leverer bedre tall i oppdrettsvirksomheten og har potensial for ytterligere forbedringer og volumvekst i tiden fremover.

Dette burde i sin tur løfte aksjens inntjeningsmultipler til samme nivåer som de øvrige oppdrettsselskapene, ifølge analytikeren. Kursmålet for Lerøy er 78 kroner, rundt 8 kroner over fredagens sluttnotering.

 

Stor oppside i Grieg

– Samtidig ser vi mye oppside i Grieg, som har slitt operasjonelt, spesielt i Canada og Skottland, tilføyer Lye.

– Selskapet er imidlertid godt posisjonert for høyere inntjening, når laksemarkedet snur.

Også Mowi gir attraktiv eksponering mot høyere laksepriser, ifølge Lye.

Handelsbanken har også kjøpsanbefalinger på Norway Royal Salmon, Salmar og Bakkafrost.

         

Anbefalinger

Mowi

Lerøy Seafood Group

Grieg Seafood

Norway Royal Salmon

SalMar

Bakkafrost