Ser oppside i nordiske eiendomsaksjer

Både Olav Thon Eiendomsselskap og Norwegian Property er «billige», påpeker analytiker Simen Mortensen. Han liker også tre svenske eiendomsaksjer.

GODE VEKSTUTSIKTER: Den private etterspørselen i det nordiske eiendomsmarkedet er fortsatt god, ifølge DNB-analytiker Simen Mortensen. Bildet er fra et prosjekt i Oslo. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Børsintervju

– Prisingen av Nordens eiendomssektor er normal, gitt rentenivået vi har og markedet forventer, sier analytiker Simen Mortensen i DNB Markets.

– Med rekordlave renter blir dog også prisingen av eiendom historisk høy.

Den største usikkerheten er nå i leiemarkedet, ifølge Mortensen.

Han frykter at vi får en rekyl i antallet konkurser i år og neste år, når myndighetene igjen krever betaling av skatt og avgifter – noe som på sikt kan skape økt ledighet og svekke leieprisene.

– Bygg- og anleggssektoren har greie vekstutsikter, og spesielt er utsiktene solide for statens infrastrukturbruk, men kommuneøkonomien etter coronakrisen kan påvirke noen lokalmarkeder, sier analytikeren.

– Den private etterspørselen er god, med et rekordsterkt boligmarked og høye næringseiendomspriser.

Aksje med 50 % rabatt

For Olav Thon Eidendomsselskap opererer Mortensen med et kursmål på 220 kroner, mer enn 50 kroner over dagens kurs.

Han viser til at aksjen handles med 50 prosents rabatt til verdien av konsernets eiendomsmasse.

– Selskapet har bevist at det er en vekstmaskin, og selv om det er mest kjent for handel, skal vi ikke glemme at det for noen tiår siden var enda større i kontor, tilføyer han.

– I dag har selskapet spennende prosjekter innenfor bolig, logistikk og kontor.

 

DEKKER EIENDOMSAKSJER: Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth
Selskapet har bevist at det er en vekstmaskin...
Simen Mortensen, DNB Markets

Oppside i svensk selskap

I likhet med Olav Thom Eiendomsselskap, prises Norwegian Property med en likviditetsrabatt mot dets underliggende verdier.

Her er DNB Markets kursmål 17 kroner, nesten 4 kroner mer enn i dag.

– Norwegian Property har en av de beste eiendomsmassene man kan drive opp, sier Mortensen.

I Sverige har analytikeren et kursmål på 98 svenske kroner for Nyfosa.

– Med en sterk kontantstrøm, høy direkteavkastning på eiendommene i forhold til renten, og et solid utbytte på cirka 5 prosent i år, ser vi oppside, sier han.

– Dessuten virker ikke oppsiden i deres JV Söderport, et «last-mile-logistic»-selskap i Stockholm, reflektert i dagens verdsettelse.

 

Sektorens mest attraktive

For to andre svenske eiendomsselskaper, NCC og Bonava, er kursmålene henholdsvis 175 og 130 svenske kroner.

– Etter salg av eiendom på Valle i Oslo for 1,8 milliarder kroner, bør årets inntjening bli bra for NCC, forklarer Mortensen.

– Vi forventer en inntjening i 2021 på rundt 14,20 kroner pr. aksje, og om selskapet skulle nå sitt mål på 16 kroner i 2023, blir dette sektorens mest attraktivt prisede aksje.

Bonava har på sin side de mest attraktive multiplene av nordiske boligutvikleraksjer, ifølge Mortensen. I dette segmentet er Bonava hans favoritt.

Anbefalinger

Olav Thon Eiendomsselskap

Norwegian Property

Nyfosa

NCC

Bonava