– Vi nærmer oss lyset i enden av tunnelen

Investeringsdirektør Sturla Skogland i Söderberg & Partners venter en snarlig økonomisk gjenåpning og tror verdiaksjer vil fortsette å gi meravkastning.

VEKSTEN TILTAR: Investeringsdirektør Sturla Skogland i Söderberg & Partners Wealth Management har generelt tro på vekstmarkedene. Bildet er fra den kinesiske IT-byen Shenzhen. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Selv om coronavirusets følger fortsatt skaper store utfordringer i vårt daglige liv, nærmer vi oss lyset i enden av tunnelen, sier investeringsdirektør Sturla Skogland i Söderberg & Partners.

– Dette reflekteres i markedene, der det store flertallet spør seg når, og ikke om, økonomiene kommer til å gjenåpne.

Skogland bemerker at optimismen er et globalt fenomen, til tross for at vaksineutrullingens tempo  og dermed den forespeilte gjenåpningstakten  varierer mye fra land til land.

– Av de største økonomiene ligger Storbritannia og USA langt foran Europa og Kina, utdyper han.

– Dessuten er de samme aksjesektorene for tiden i vinden i alle markedene.

Inflasjonsbekymringer i markedet

Mer spesifikt har mer økonomisk sensitive bransjer som energi, finans og industri – samt «coronatapere» som luftfart, cruise og hoteller – siden november ledet børsoppgangen.

– Kombinasjonen av en forventet økonomisk rekyl og fortsatt stimulerende penge- og finanspolitikk har imidlertid skapt inflasjonsbekymringer, høyere lange renter og frykt for en økonomisk overoppheting, tilføyer Skogland.

– At sysselsettingen ennå er langt unna pre-covidnivåene bør riktig nok begrense konsumprisveksten og stabilisere markedet.

VENTER ØKONOMISK REKYL: Investeringsdirektør Sturla Skogland i Söderberg & Partners Wealth Management. Foto: Söderberg & Partners Wealth Management
At sysselsettingen ennå er langt unna pre-covidnivåene bør...begrense konsumprisveksten...
Sturla Skogland, Söderberg & Partners Wealth Management

Ser fortsatt oppside for verdiaksjer

Ifølge investeringsdirektøren har globale verdiaksjer fortsatt mer oppside enn vekstaksjer og markedet generelt.

– Husk at verdiaksjenes opptur kom etter mange år med mindreavkastning og da de fleste investorer hadde gitt opp håpet på dette segmentet, sier han.

– De bør være en del av alles aksjeporteføljer, men langsiktige investorer burde heller ikke kaste kortene på vekstaksjer.

Innenfor begge segmentene foretrekker Söderberg & Partners aktivt forvaltede fond, i stedet for indeksfond.

– Noen verdiaksjer fortjener sin lave verdsettelse, og mange vekstaksjer er urealistisk priset, selv på lang sikt, forklarer Skogland.

Vekstmarkedene er interessante

Han synes også vekstmarkedene er interessante, både for å oppnå økt diversifisering og for å være eksponert mot verdensøkonomiens vekstmotorer.

– Dette er et stort univers, og også her kan man lene seg inn i forvaltningsstiler som har god empirisk støtte, samt dra nytte av en rimeligere prising enn i utviklede markeder, utdyper han.

For øvrig satser Söderberg & Partners på fond som har brede investeringsunivers, heller enn et snevert fokus på enkelte bransjer eller land. Selskapet fraråder dessuten de mest rentefølsomme obligasjonsfondene, gitt dagens lave renter.

– Heller ikke det globale høyrentemarkedet er særlig attraktivt for tiden, ettersom rentepåslaget der er historisk lav, avslutter Skogland.

Anbefalinger

Kjøp:

Utvalgte verdiaksjer

Utvalgte vekstaksjer

Vekstmarkedsaksjer

Unngå:

Sektor- og landsfond

Lange rentepapirer

Globale høyrenteobligasjoner