Kutter kraftig blant mellomlederne

Sviende tap gjør at Veidekke må kutte minst 50 administrativt ansatte i anleggsdivisjonen og redusere kapitalbindingen med en halv milliard.

STORSALG: Veidekke må selge halve maskinparken i anleggsdivisjonen.  FOTO: PER-MARTIN GRAMBO
Bygg og anlegg

Denne saken ble først publisert 27. august.

– Hvor mange vi vil kutte, har vi ikke oversikt over, men vi kommer trolig til å ta ned bemanningen med over 50 årsverk. I verste fall må vi si opp 20–30 stykker, men primært vil vi prøve å finne andre oppgaver til dem, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

MÅ KUTTE: Anleggsdirektør Øivind Larsen i Veidekke. FOTO: GLENN RØKEBERG

Fagarbeidere går fri

Han sier at fagarbeiderne ikke rammes av kuttene, kun administrativt ansatte innen støttefunksjoner som HMS, innkjøp, kvalitet og andre funksjoner.

– Er det plass i andre deler av Veidekke-systemet til 50 administrativt ansatte?

– Mange av de berørte har lang fartstid i Veidekke, så de kan andre ting også, sier Larsen.

Veidekke har opplevd tøffe tider innen anleggsvirksomhet, og måtte i fjor sommer ta nedskrivningen nedskrivningen i selskapets historie på 550 millioner etter store tap på tre samferdselsprosjekter. Aksjekursen har fått seg en alvorlig trøkk, og konsernsjef Arne Giske ba om avløsning etter skrekksommeren.

Ikke over 1,5 milliarder

Veidekke har bestemt seg for at anleggskontrakter som forventes å bli på mer enn 1,5 milliarder kroner, skal det ikke legges inn anbud på.

– Dette gjør vi for å redusere risikoen. Vi skal også gjøre nøyere vurderinger av grunnforhold og kontraktsrisikoen, sier han.

– Når dere ekskluderer dere selv fra kontrakter over 1,5 milliarder kroner, takker dere nei til en ganske stor del av markedet?

– Det totale anleggsmarkedet er på 50–60 milliarder kroner, og av dette utgjør kontrakter på 1,5 milliarder og oppover en stor andel. Men vi har hatt en for stor mengde store prosjekter i porteføljen vår, så det er også en porteføljetilpasning, sier han.

Veidekke

* Norges største entreprenørselskap, etablert i 1936. Virksomheten omfatter skandinavisk bygge- og anleggsvirksomhet, eiendomsutvikling, rehabilitering, spesialiserte anleggsoppdrag og utvikling av boliger i egenregi.

* Har også omfattende produksjon av asfalt, pukk og grus samt virksomhet innen gjenvinning av industri-, bygg- og anleggsavfall.

* Omsatte i andre kvartal for  10,1 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 451 millioner. Måtte i 2018 ta enorme nedskrivninger på 550 milioner på fire samferdselsprosjekter.

* Største eier er Obos med 18,1 prosent av aksjene, fulgt av Folketrygdfondet med 10,4 prosent. Selskapet har et storstilt aksjeprogram, og halvparten av de over 8.000 ansatte eier til sammen rundt 15 prosent av aksjene.

 

Selger maskiner

I tillegg til å redusere bemanningen, må anleggsdivisjonen også kutte kapitalbindingen. I dag har den anleggsmaskiner for rundt 1 milliard kroner. Dette skal halveres.

– Det er et stort annenhåndsmarked med stor aktivitet for slike maskiner, sier han.

– Når skal bemanningsgrepene og maskinsalgene være gjennomført?

– Bemanningen skal vi ha løst i løpet av september, og i løpet av 2020 skal maskinsiden være gjennomført, sier han.