Mandag kunngjøres byggekontrakten på Høyblokka

Mandag klokka 12 presenterer Statsbygg hvem som får de tre første kontraktene i forbindelse med byggingen av det nye regjeringskvartalet.

KONTRAKTSNYHETER: Mandag kunngjøres de tre første kontraktene for rehabilitering av regjeringskvartalet Foto: NTB Scanpix

De tre første kontraktene gjelder rehabiliteringen av Høyblokka og kjelleren under hele regjeringskvartalet, samt energiforsyning.

Det nye regjeringskvartalet skal bruke sjøvann som energiforsyning ved at det bygges en rørtrasé og pumpestasjon mellom Akershusstranda og Hammersborg, hvor regjeringskvartalet ligger.

Utbyggingen av regjeringskvartalet vil foregå med såkalte samspillskontrakter hvor det inngås en avtale med en entreprenør før prosjektet er ferdig utviklet, og hvor prosjektet gjennomføres i en felles organisasjon bestående av Statsbygg, entreprenøren og rådgivere.

Søknadsprosessen for kjelleren og Høyblokka startet i midten av mars 2019. Selv om det blir skrevet en avtale med en entreprenør, er byggestart avhengig av at Stortinget gir sin godkjennelse.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker