Venter jevnt byggemarked

Byggemarkedet i Skandinavia har nullvekst i år. I 2020 ventes en oppgang på 2 prosent.

Bygg og anlegg

«Ved inngangen til et nytt tiår ser det skandinaviske entreprenørmarkedet mer stabilt ut enn på lenge. I 2020 venter Veidekke et jevnt, relativt høyt aktivitetsnivå i Skandinavia», skriver Veidekke i sin markedsoppdatering av det skandinaviske markedet.

Totalmarkedet var i 2018 på 660 milliarder kroner. Da holder Veidekke bygging av eneboliger og hytter utenfor. Disse utgjør 140 milliarder. I 2019 er det nullvekst, i 2020 forventes en økning på 2 prosent.

Moderat boligprisvekst

– I de fleste store byregionene er det moderat boligprisvekst og et høyt antall transaksjoner i bruktmarkedet. Men det er også en jevn økning i salget av nye boliger, og ifølge statistikkbyråene er byggekostnadene i ferd med å flate ut, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke.

– Både banemarkedet og helserelaterte bygg er drevet frem av tydelige ambisjoner og offentlig finansiering, og i begge disse segmentene vil aktiviteten øke kraftig. Det er også økende byggeaktivitet innenfor private yrkesbygg for industri og logistikk, men etter 2020 venter vi at svakere generelle konjunkturer kan dempe videre vekst i dette segmentet, sier Hoen.