Veidekke: – Banemarkedet ser mer sexy ut politisk - her har ambisjonene økt mye

Kristoffer Eide Hoen fra Veidekke ser økt aktivitet blant «utradisjonelle» bygg.

Når et av Skandinavias ledende entreprenørselskaper og eiendomsutviklere ser inn i krystallkulen, er det ikke tradisjonelle boliger som vil være den største bidragsyteren til videre vekst.

- Det er nesten grenseløst hvor mye baneprosjekter som ligger i planene de neste fem til sju årene, sa analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen, da han gjestet Økonominyhetene torsdag.

Han fortalte han at fremtidens store prosjekter blant annet vil dukke opp på grunn av tema vi gjerne forbinder med negative nyheter; nemlig eldrebølgen og klimaforandringer.

Eldrebølgen vil ifølge Eide Hoen kunne føre til økt aktivitet innen helsesektoren med nye prosjekter innen sykehus og omsorgsbygg, og klimaforandringene kan føre til økt press på avløpssystemene våre.

Men området som vil stå for de største kontraktene de neste årene, er ifølge Eide Hoen banemarkedet.

– Med store planlagte prosjekter som Fornebubanen, videre utbygging av bybanen i Bergen og utbedring og utbygging av jernbanestrekninger går banemarkedet en lys fremtid i møte.

Og den lyse fremtiden er styrt av offentlige midler.

– Banemarkedet ser mer sexy ut politisk - her har ambisjonene økt mye, sier Eide Hoen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker