Supervekst for byggefirma

Omsetningen i stålbyggfabrikken Ipoa har gått tregangeren på tre år, men selskapet vil helst ikke frem i mediene.

TAUSE: Ipoa har hovedkontor på Rygge i Østfold, og leverer stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk til bygg og industri. Foto: Anders Horntvedt
Bygg og anlegg

Ipoa har hovedkontor på Rygge, og leverer stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk til bygg og industri i hele Norge. Som oftest er de underleverandør til større entreprenører.

DAGLIG LEDER: Per Ove Blakkestad Andersen. Foto: Ipoa

Rir på svak kronekurs

Mens en del av konkurrentene som produserer i utlandet sliter, nyter bedriften i Østfold godt av en svak kronekurs. Selskapets omsetning er tredoblet på tre år.

I fjor økte omsetningen i bedriften med 30 prosent. Det kom på toppen av en vekst på 13 prosent i 2017, og nesten en dobling i 2016.

I 2016 fortalte Fredriksstad Blad at ordrebøkene aldri hadde vært fullere, og at det nærmest hersket klondykestemning ved bedriften.

– I 2015 leverte Ipoa til rundt 100 bygg i varierende størrelse. Alle byggene hadde minst to trapper, fortalte daglig leder og medeier Per Ove Blakkestad Andersen (52) til lokalavisen.

Ipoa

(Mill. kr)20182017
Driftsinntekter141,0108,1
Driftsresultat3,65,9
Resultat før skatt2,84,2
Årsresultat2,02,7
Eier: Ipoa Group, som i sin tur eies av Per Ove Blakkestad Andersen (51 %), Reidar Lindberg (21 %), Marius Kurzok (14 %) og Judith Østermark Ådalen (14 %).

Datterselskap gikk konkurs

Samme år kjøpte Ipoa Frech Mek Sveiseverksted i Halden, som var spesialist på levering av skreddersydde trapper og rekkverk til industri og kontorer.

Virksomheten hadde ni ansatte og en omsetning på rundt ti millioner kroner, og målet var å levere mer komplette løsninger.

Foretaket ble imidlertid slettet februar i år etter konkursåpning i juli 2018.

Ipoa ønsker ikke å snakke med Finansavisen.

– Vi ønsker ikke noe intervju, svarer Blakkestad Andersen på vår henvendelse.

IPOA-PRODUKT: Bedriften leverer stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk. Foto: Ipoa