Han bygget opp børssuksessen NRC Group. Nå har Øivind Horpestad et nytt eventyr på gang.

Arne Blystad og Ketil Skorstad putter penger i Elop, som har utviklet en unik betongskanner. Selskapet prises allerede til 250 millioner kroner. NRC-gründer Øivind Horpestad trekker i trådene.

FRA BØRS TIL NY BABY: Øivind Horpestad bygget opp NRC Group som i dag prises til 2,7 milliarder kroner på Oslo Børs. I mai sluttet han i selskapet for å finne nye prosjekter. Etter bare seks måneder har han finansiert opp Elop, med en prising på 250 millioner kroner. Foto: Andreas Klemsdal

Det finnes ikke så mange gründere i Norge som har gått den samme etappen som Øivind Horpestad.

I 2010 så han at det kom en bølge av investeringer innen bygging og vedlikehold av jernbane i Norden. Sammen med to medgründere bygget han opp Team Bane, som senere ble til NRC Group. Etter å ha slukt 17 selskaper over drøyt 10 år var NRC Group blitt arbeidsgiver for nesten 2.500 ansatte. På det meste var selskapet priset til 3,7 milliarder kroner på børs. Nå er verdien 2,7 milliarder.

– Billig, sier Horpestad om selskapet han forlot i mai.

Hentet penger

Men nå er det en ny baby på gang for den avgåtte NRC-sjefen. Horpestad har tatt tak i et av de mest spennende teknologiselskapene i Norge. Elop er navnet og selskapet har utviklet teknologi som gjør det mulig å «lese» betong ved hjelp av rullende ultralyd.

I det stille har Horpestad finansiert opp selskapet. Det er hentet inn 50 millioner kroner gjennom flere emisjoner. Den siste skal ha priset selskapet til 250 millioner kroner.

ER MED: Arne Blystad har gått inn med penger i Elop. Foto: NTB Scanpix

Kjente investorer som Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist er kommet inn. Finansavisen kjenner ikke detaljene, men de skal ha sikret seg betydelige aksjeposter.  

Horpestad opplyser å ha sikret seg 17 prosent av aksjene.

Selskapet har et teknologimiljø som holder til på Hamar. Nå jobber Horpestad med å etablere et hovedkontor i Oslo. Kjersti Kanne er ansatt som adm. direktør og i løpet av neste år skal det ansettes 40 personer.

LIKER BETONG: Ketil Skorstad har sikret seg en betydelig aksjepost i Elop. Foto: Eivind Yggeseth

Tok kontakt

Det hele startet, som det ofte gjør, i et bryllup. Horpestad kom i snakk med Kjetil Melandsø Skaget. Han er nevø av Elop-gründer Terje Melandsø. Skaget var interessert i å få inn en person som kunne ta betongskanneren ut i verden.

– Første gang vi snakket sammen passet det dårlig. Jeg sto foran store oppgaver i NRC Group og Elop var fortsatt i en forskningsfase. Men vi holdt kontakten i flere år. Da jeg sluttet i NRC var tiden inne, forteller han.

Elop skal løse et problem som er like stort ved damprosjekter i Asia som ved brokonstruksjoner i USA. Alle betongkonstruksjoner har begrenset levetid, gjerne 50 til 100 år. For alle som er ansvarlig for vedlikeholdet er det avgjørende å vite mest mulig om betongens tilstand.

I dag finnes det flere måte å inspisere betong på. Man kan ta en kjerneprøve, eller man kan lese av ved hjelp punktmåling. Alle er tidkrevende og lite effektive.

Dette kan bli mye større
Øivind Horpestad

På Hamar har Elop en håndfull høyt kvalifiserte ansatte, flere med doktorgrad innen ultralyd og signalprosessering. Disse har utviklet en teknologi som gjør det mulig å inspisere innsiden av betongkonstruksjoner ved hjelp av en ultralydskanner som ruller bortover betongflaten.

– De har løst et problem som egentlig ikke skal la seg løse, sier Horpestad.

Elop har patenter verden rundt. Gjennom de seneste seks årene har selskapet fått hele 50 millioner kroner i tilskudd fra det offentlige, inkludert EUs forskningsprogram Horizon 2020. Strømmen av offentlige tilskudd er begrunnet med den potensielle samfunnsnytten Elop kan bidra med.

På den ene siden kan teknologien avdekke kritiske feil og mangler. Dette kan hindre at broer faller ned eller damanlegg brister.

På den andre siden kan man bruke teknologien til å forlenge levetiden på betong, ved å kartlegge og gjøre vedlikehold der det trengs. Kanskje et betongfundament viser seg å være i god stand i 30 år mer enn forventet levetid.

Produksjon av betong står for hele 8 prosent av verdens CO2-utslipp. Ved å bevare og vedlikeholde fremfor å rive og bygge nytt kan man spare samfunnet store utslipp.

– Vi kan bidra til enorme samfunnsmessige besparelser.

USA-etablering

Horpestad var nylig i Los Angeles. Der møtte han flere interessenter, og fikk blant annet kontakter inn mot dem som er ansvarlig for veivedlikeholdet i store deler av California. Det finnes tusenvis av broer i delstaten. Over halvparten har overgått forventet levealder. Elop sikter mot å etablere et datterselskap i USA neste år for å håndtere markedet der best mulig.

– Elop har fått henvendelser fra 120 selskaper som driver betonginspeksjon verden rundt. Disse er desperate etter effektive måter å inspisere på, og vil gjerne ta i bruk vår teknologi. Markedet er enormt.

Elop har ikke de samme begrensningene som NRC.

– Jeg er veldig glad i NRC og jeg mener selskapet har en lysende fremtid. Men Elop har en helt annen skalerbarhet internasjonalt. Dette kan bli mye større, erklærer Horpestad.

Det gjenstår fortsatt endel støpearbeider før fundamentet i Elop er på plass.

– Nå går selskapet over i en ny fase. Produktet må kommersialiseres og det må bygges opp en sterk organisasjon.

Elop skal ikke bare lese betong, men også samle data. Horpestad forhandler i disse dager med en sentral aktør som er god på kunstig intelligens. Data fra tusenvis av betongkonstruksjoner kan danne grunnlag for nye forretningsmodeller i fremtiden.

– Skal Elop på børs?

– Det er ikke utenkelig.