Veidekke rett opp på veiskille

Veidekke-aksjen bykset 13 prosent i løpet av torsdagen. Årsaken var styrets avgjørelse om å splitte selskapet.

STOR BOLIGBYGGER: Konsernsjef Jimmy Bengtsson på tomten i Oslo der Veidekke bygger gigantprosjektet Middelthunet sammen med OBOS.  Foto: Kaare Martin Granerud
Bygg og anlegg

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at Veidekke skal skille ut sin eiendomsvirksomhet. Det medførte optimisme blant investorene, som sendte aksjen til værs. Ved 16-tiden torsdag ettermiddag var kursoppgangen 13 prosent.

– Etter mange år med solid vekst og inntjening er Veidekke ved et veiskille der vi mener videre utvikling best ivaretas gjennom to selvstendige selskaper. Styrebeslutningen markerer således et skille og et stort skritt fremover i arbeidet med å tilrettelegge for økt langsiktig verdiskapning for Veidekkes aksjonærer, sa styreleder Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

STYRELEDER: Svein Richard Brantzæg. Foto: Iván Kverme

Eiendomsvirksomheten i Veidekke er ikke noe å kimse av. Et utskilt selskap vil bli en av Skandinavias største boligbyggere, med en tomtebank for 18.000 boliger i Norge og Sverige.

Den bokførte verdien av virksomhetens eiendeler var 8,2 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, men selskapet påpeker at den reelle verdien er langt høyere.

Konkret kjøpsinteresse

Konsernledelsen skal nå vurdere hvordan splitten skal skje i praksis. Både salg, børsnotering og uthending av verdiene i eiendomsvirksomheten til aksjonærene vil bli vurdert. ABG Sundal Collier er hyret inn som finansiell rådgiver, og selskapet skal allerede ha mottatt en henvendelse «fra en seriøs aktør» med interesse for å kjøpe virksomheten.

– En deling av Veidekke i to rendyrkede virksomheter vil bidra til at hver enkelt virksomhet kan forfølge egne vekststrategier, egnet for sine markeder, med lønnsom vekst som vil skape verdier både for kunder, ansatte og aksjonærer, uttaler konsernsjef Jimmy Bengtsson i pressemeldingen.

Den endelige beslutningen om hva som skal gjøres skal tas i løpet av første halvår 2020.

Veidekke*

(Mill. kr) 3. kv./19 3. kv./18

Driftsinntekter 9.130 8.684

Driftsresultat 700 621

Resultat før skatt 454 483

Ordrereserve 34.642 33.769

*)Iht. IFRS.

Lite overraskende tall

– Veidekkes resultater i tredje kvartal blir naturlig nok satt litt i skyggen av nyheten om at vi har besluttet å dele konsernet i to separate og sterke virksomheter, kommenterer Bengtsson.

Veidekke fikk et resultat på 454 millioner kroner i tredje kvartal, i henhold til IFRS, der inntekter først bokføres ved ferdigstillelse og overlevering. Det var en nedgang fra 483 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Om man derimot ser på den mer tradisjonelle segmentsrapporteringen, økte resultatet fra 460 til 494 millioner kroner.

– I det store og hele var dette et kvartal på det jevne i Veidekke, sier Bengtsson.

Resultatet pr. aksje ble 3,00 kroner (også i henhold til løpende bokføring), et hakk ned fra 3,10 kroner i tilsvarende kvartal i 2018.

Veidekkes entreprenørvirksomhet fikk nye ordrer til en verdi av 5,4 milliarder kroner i kvartalet, og hadde per 30. september en ordrereserve på 33,4 milliarder.