Nasjonalmuseet blir 150 millioner dyrere

Mandag ble det kjent at det nye Nasjonalmuseet blir et halvt år forsinket. Forsinkelsen koster 150 milllioner kroner

150 MILLIONER: Forsinkede sikkerhetsdører og teknisk anlegg er kostbart for det nye Nasjonalmuseet.  Foto: NTB Scanpix

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbane-tomten skulle åpnet dørene høsten 2020. Som følge av trøbbel med leveranse av teknisk anlegg og sikkerhetsdører er åpningen utsatt til våren 2021. 

Ifølge dokumenter Dagbladet har fått innsyn i utløser forsinkelsene en såkalt «usikkerhetsavsetning» på 150 millioner kroner. 

Til tross for den uforutsette utgiften holder Norges dyreste kulturbygg seg fremdeles innenfor Statsbyggs kostnadsramme på 6 milliarder kroner.  Museumsbygget har så langt kostet 5,75 milliarder kroner, men ligger likevel et godt stykke over det planlagt beløpet. Tilbake i 2017 viste det seg at det opprinnelige budsjettet på 5,3 milliarder ikke holdt, fordi det ikke var tatt høyde for at euroen kunne styrke seg.

Også de seneste månedene har Nasjonalmuseet vært i hardt vær, senest i oktober da det kom frem at det finske entreprenørfirmaet Caverion benyttet litauiske arbeidere som ble lønnet langt under norske minstesatser. 

Heller ikke det som kommer til å være innenfor museets fire vegger har vært ukontroversielt etter det ble kjent at John Fredriksens døtre Cecilie og Cathrine Fredriksen unngår et tiårig millionsamarbeid med museet for å vise frem deres private kunstsamling