Færre igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser falt markant fra september til oktober.

BOLIGBYGGING: Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 11,9 prosent fra september til oktober. Foto: Gard Setsaas

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 11,9 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det ble i oktober gitt igangsettingstillatelse til 2.586 boliger. Igangsatt bruksareal falt 0,3 prosent fra september til 347.200 kvadratmeter.

Siste 12 måneder

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 33.237 nye boliger, 7,3 prosent flere enn i 12-månedersperioden før. I bruksareal snakker vi om 4,09 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 2,2 prosent oppgang.

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,83 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det tilsvarer en oppgang på 7,3 prosent fra forrige 12-månedersperiode.