Omkamp om kontrakt til 900 millioner

Veidekke vant kontrakten med Helse Førde selv om deres tilbud var dyrest. Nå anker konkurrenten, skriver NRK Sogn og Fjordane.

ANKE: Styret i Helse Førde vektla både kompetanse, erfaring og pris, men lot sistnevnte telle bare 20 prosent. Foto: Oddleiv Apneseth

Førde sjukehus skal bygges ut for rundt 1,5 milliarder kroner, og 22. november ble Veidekke tildelt en kontrakt verdt 900 millioner kroner for ombygging og påbygging av den ruvende høyblokken fra 1979.

Entreprenørgiganten hadde bare én konkurrent, lokale Åsen og Øvrelid. Lokalavisen Firda har tidligere omtalt at det lokale tilbudet var 20 millioner kroner billigere enn Veidekkes. 

Mandag ble det klart at Åsen og Øvrelid anker vedtaket til det statlige helseforetaket.

– Vi har bedt om innsyn i Veidekkes tilbud og evalueringene som er gjort, og mener det vi får i for stor grad er sladdet og gir liten mening for oss med tanke på å finne ut hva som ligger bak. Det vi ønsker er derfor å få bedre innsikt i det som er levert og vurdert, for å sjekke at ting har gått riktig for seg, sier daglig leder i Åsen & Øvrelid, Finn Ove Øen, til NRK Sogn og Fjordane.

Pris var ikke så viktig

At prisen bare har telt 20 prosent i anbudskonkurransen overrasker Robert Myhre, som tidligere var sekretariatsleder for klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA).

– Vanligvis leverer leverandørene et tilbud med to streker under prislappen. Her er tanken å koble på leverandøren mer som en rådgiver i starten, som skal utvikle bygget sammen med en oppdragsgiver, sier han til NRK.

– Kriteriet «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» blir i praksis en norskstil-konkurranse, fortsetter han.

Begge sider av bordet?

Fredag skrev Firda at en prosjektleder i eiendomsavdelingen i Helse Førde sa opp og begynte hos Veidekke midt under utarbeidelsen av anbudsdokumentene. 

Bjørnar Haveland hadde sin siste arbeidsdag i Helse Førde 1. juni, og startet i Veidekke to dager senere. Anbudet ble utlyst 11. juni.

Helse Førde har engasjert advokatfirmaet Arntzen de Besche for å vurdere Havelands habilitet.

«Det er ikke tvil om at Veidekke Entreprenør AS vil kunne dra noe nytte av Havelands innsikt dersom selskapet inngir tilbud i konkurransen, men dette er ikke noe vi anser å være en "urimelig konkurransefordel" etter anskaffelsesregelverkets forstand», hevder advokatfirmaet overfor Firda.