Ser økt usikkerhet blant ingeniørene

– Mange av prosjektene innen samferdsel er blitt så store at en del norske entreprenører ikke klarer å by på dem, sier RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen.

STORE PROSJEKTER: Samferdselssektoren er preget av stadig større prosjekter, ifølge RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen. Her fra byggingen av ny E6. Foto: Håkon Sæbø
Bygg og anlegg

– Utsiktene er gode, men vi ser at bedriftene har noe lavere forventninger på kort sikt, sier adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Foreningen representerer over 13.000 medlemmer og 149 bedrifter, hvorav de største er Norconsult, børsnoterte Multiconsult, Rambøll, Sweco, Cowi og Asplan Viak.

Nå har RIF ferdigstilt sin halvårlige konjunkturrapport, som ifølge Skudal Hansteen tegner et bilde av at farten har roet seg noe.

– Jeg tror grunnen til at man er noe mer avventende enn vi har sett det siste året, er usikkerhet knyttet til samferdsel. Mange av prosjektene innen samferdsel er blitt så store at en del norske entreprenører ikke klarer å by på dem. Og samtidig er det blitt færre små samferdselsoppdrag å kjempe om. Når prosjektene vokser så raskt og blir så store, har det vist seg å være en finansiell risiko for flere aktører, spesielt for entreprenørene. Dette, i tillegg til at vi også ser flere nye utenlandske entreprenører på det norske markedet, gir totalt sett større usikkerhet.

– Det andre er knyttet til regionsformen. De nye regionene overtok alle fylkesveiene fra Statens vegvesen fra nyttår, og det er usikkert hvordan overgangen blir. Faren er at det kan ta tid før vi ser nye anbudskonkurranser, oppsummerer Skudal Hansteen.

Store kontraster

Hun viser til at for 30 prosent av de spurte bedriftene er ordrereserven knyttet til samferdsel blitt lavere det seneste halve året, mens for 40 prosent har det vært en økning i oppdrag knyttet til samferdsel.

– Det viser hvordan kontrastene er i denne bransjen. Enten vinner man en stor kontrakt, eller så må man omrokkere ressursene til andre sektorer.

SER UTFORDRINGER: Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Foto: RIF

I 2019 omsatte bransjen samlet sett for rundt 20 milliarder kroner, ifølge Skudal Hansteen.

Samferdsel utgjør rundt 50 prosent av inntektene til bransjen, etterfulgt av bygg og anlegg, reguleringsarbeid, miljø, vann og avløp.

– Går i to retninger

I undersøkelsen svarer 29 prosent av de spurte at de har høyere ordrereserve i dag enn for seks måneder siden. Det er ned fra en andel på 43 prosent for et halvt år siden. Og andelen som forteller at ordrereserven nå er lavere, har økt fra 14 til 20 prosent seneste seks måneder.

På sysselsettingsfronten er det også litt lavere forventninger. 39 prosent av bedriftene venter å øke antallet ansatte de neste seks månedene. Det er ned fra 44 prosent for et halvt år siden.

Men samtidig sier kun 7 prosent at de tror de blir færre ansatte om seks måneder, som er en bedring fra 13 prosent som sa det samme for et halvt år siden.

Ifølge Skudal Hansteen melder medlemsbedriftene om behov for å ansette rundt 1.000 ingeniører det neste halve året, når man inkluderer dem som skal erstatte naturlige avganger. Netto venter man å øke med rundt 600 ansatte.

– Oslo utpeker seg som den regionen med størst optimisme både når det gjelder ordrereserve og forventninger til vekst i antallet ansatte, men også Nord-Norge melder om høye forventninger.

– To retninger

Skudal Hansteen sier at bransjen har vært preget av mange oppkjøp og konsolidering de seneste årene.

Fra 2007 til 2019 har antallet rådgivende ingeniørfirmaer gått fra 314 til 149. Antallet årsverk har økt med 5.794 til 13.224 i samme periode.

– Bransjen går i to retninger. Enten må man vokse og bli store, eller dyrke en nisje.