Veidekke taper penger

Veidekke leverer røde tall i fjerde kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke  Foto: Kaare Martin Granerud

Veidekke satt igjen med et resultat før skatt fra videreført virksomhet på minus 80 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 173 millioner kroner i samme periode året før.

I henhold til segmentrapporteringen leverte selskapet et resultat før skatt på 16 millioner kroner, sammenlignet med 341 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, noe som ifølge rapporten inkluderer avsetninger for fremtidig tap og restrukturering i entreprenørvirksomheten på til sammen 330 millioner kroner.

Veidekke hadde en ordrereserve på 34,3 milliarder kroner.

– Vi har gjennomført betydelige forbedringstiltak, og det er gjort restruktureringer i bygg og anlegg i Norge og Sverige. Risikoen i prosjektporteføljen er tatt ned, og vi vil fremover være særlig bevisst hvilken risiko vi tar på oss, sier Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson i en kommentar.

– Veidekke står fast ved målet om resultatmargin før skatt på 3,0-3,5 prosent for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten i 2020, som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i mai i fjor, sier han.

Bengtsson påpeker også at arbeidet med å etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur går som planlagt, og at en beslutning om børsintroduksjon eller salg av virksomheten, samt gjennomføring av transaksjonen, vil bli tatt i løpet av første halvår 2020.

Veidekke ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter10.0399.764
Driftsresultat-74161
Resultat før skatt-80173
Resultat etter skatt-21318

Veidekke ASA

Entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Jimmy Bengtsson.

Ble notert på Oslo Børs sommeren 1986.

Største aksjonærer er Obos og Folketrygdfondet.