AF Gruppen snurper igjen pengesekken

Etter at konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen foretok det største oppkjøpet i selskapets historie i fjor, vil han roe ned i år. – Det er viktig for å sikre marginene, sier han.

VIL BEDRE MARGINENE: Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.  Foto: Iván Kverme

Med oppkjøpet av entreprenøren Betonmast i fjor, nådde AF Gruppen et nytt rekordnivå for omsetning og resultat i fjerde kvartal. Betonmast ble innlemmet i AF Gruppen fra 31. oktober 2019. 

Samtidig falt resultatmarginen for fjerde kvartal. Den endte på 6 prosent mot 6,6 prosent i fjerde kvartal 2018. For året sett under ett ble resultatmarginen på 5,8 prosent, mot 6,1 prosent året før. 

Det er under nivået som er konsernsjef Morten Grongstads uttalte målsetning. 

– Kravet vårt til resultatmargin er 5 prosent, men målsetningen er å ligge over det historiske snittet for AF Gruppen som er på 6 prosent. Vi har også hatt år oppe i 8-9 prosent. Vi har foretatt avsetninger på rundt 80 millioner som svekker marginen. Men målet er uansett å ligge på den rette siden av 6 prosent pluss, sier han. 

AF Gruppen

(Mill. kr.)4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter6.4655.656
Driftsresultat391363
Resultat før skatt388373
Resultat etter skatt287323

– Ikke vokse for fort

Oppkjøpet av Betonmast, hvor AF Gruppen betalte nær 2,1 milliarder for 66 prosent av aksjene i selskapet, var selskapets største gjennom tidende. Totalt foretok AF Gruppen tre oppkjøp i 2019.

Nå er Grongstad klar på at han vil roe ned farten når det kommer til videre oppkjøp.

– I 2019 ser vi at det flere ting vi kunne gjort bedre. At vi skal prestere bedre i 2020 har jeg tro på. Vi må unngå tapsprosjekter og vokse på de rette områdene, der lønnsomheten er høyere enn 6 prosent, det blir vesentlig fremover. Og samtidig må vi være veldig nøye på hvilke prosjekter vi satser på. Vi må bli enda mer selektive.

– Det blir med andre ord færre oppkjøp?

– Vi kommer med stor, stor sannsynlighet ikke til å være like aktive på oppkjøp i 2020 som i 2019. Ser man historisk på det hadde vi mange oppkjøp og sterk vekst fra 2008-2012, flat vekst i 2013-2016, og sterk vekst fra 2016 til 2019 og jeg venter mer moderat vekst i årene som kommer. Det er viktig for å sikre marginene. Man skal ikke vokse for fort. Vi er i den posisjon at vi kan gjøre store oppkjøp, men vi kommer til å være selektive og hensynet til marginene kommer nå først, sier Grongstad.

Aksjen falt

Det ble foreslått et utbytte på 6 kroner pr. aksje for første halvår, opp fra 5 kroner i samme periode i fjor.

Da rapporten ble sluppet fredag morgen reagerte aksjemarkedet med å sende AF Gruppen-aksjen svakt ned fra børsåpning. I 14.30-tiden fredag var aksjen ned 1,1 prosent.

Ser man det siste året under ett har AF Gruppen hatt en solid utvikling på børsen, med en oppgang på rundt 35 prosent. Aksjen handles for rett under 180 kroner.