Byggma mer enn halverte driftsoverskuddet i fjerde kvartal

Byggma venter lavere aktivitet i Norge og Sverige, og vil nå skjerpe strategien om internasjonalisering.

BJELKE LØFTET DRIFT, PLATE LØFTET SALG: Byggma har lagt frem regnskap for fjerde kvartal. Her hovedeier og konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Iván Kverme

Byggma tjente 17,7 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal 2019, mot 31,9 millioner i samme kvartal i 2018, fremgår det av byggevareleverandørens regnskap.

Samlet i 2019 ble resultatet før skatt dermed 62,0 millioner, opp fra 55,9 millioner året før.

Driften halvert

Driftsresultatet i fjerde kvartal ble mer enn halvert, til 16,3 millioner kroner.

Selskapet forklarer at alle segmenter utenom bjelkesegmentet hadde svakere driftsresultat i perioden.

Samlede salgsinntekter i perioden var 465,7 millioner kroner, en nedgang på 1,2 millioner kroner fra fjerde kvartal 2018.

Hva gjelder omsetning, var det platesegmentet som utmerket seg positivt, mens det var nedgang for de øvrige segmentene, målt mot situasjonen for ett år siden.

Utbytte

I forbindelse med tallfremleggelsen har styret i Byggma foreslått et utbytte på 1,00 kroner pr. aksje for 2019.

Det opplyser også at konsernets fokus på kapital- og kostnadseffektivisering vil bli videreført.

Fokus på internasjonalisering

«Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden for øvrig. Igangsetting av nye boliger i Norge er vesentlig redusert i 2019 sammenlignet med 2018», heter det fra Byggma-styret.

«Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROT-markedet i 2020, vil være noe lavere enn 2019», heter det videre. ROT-markedet omfatter rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Byggma vil derfor, for å sikre videre vekst, arbeide med en enda tydeligere internasjonaliseringsstrategi, opplyses det.

Byggma

(Mill. kr)4. kv./194. kv./1820192018
Driftsinntekter465,7466,91.783,41.655,3
Driftsresultat16,334,372,564,5
Resultat før skatt17,731,962,055,9
Resultat etter skatt14,227,248,946,8