Blodrødt etter restrukturering

Hæhre & Isachsen Gruppen sliter med elendige marginer på prosjektene sine og i fjerde kvartal tapte selskapet 180 millioner kroner på driften.

I RØDT: Konsernsjef Svein Hov Skjelle i Hæhre & Isachsen Gruppen sliter med svak lønnsomhet. Foto: Håkon Sæbø
Bygg og anlegg

Høsten 2016 satte ledelsen i anleggselskapet Hæhre Isachsen seg sammen med ledelsen i byggselskapet Betonmast for å diskutere en mulig fusjon. Stemningen var god og i mars 2017 var fusjonen formelt på plass.

I etterkant av fusjonen har selskapet vært preget av store stridigheter mellom eierne og aksjekursen kollapset i gråmarkedet. Det utnyttet AF Gruppen og kjøpte opp Betonmast på billigsalg til en P/E-multippel på mellom 10 og 12.

Fredag slapp Hæhre & Isachsen Gruppen regnskapstall for fjerde kvartal og det viste tydelig spor av restrukturering av konsernets virksomhet.

Omsetningen kom inn på 1.490 millioner kroner, sammenlignet med 1.312 millioner kroner i samme periode før. Driftsresultatet var ikke noe å juble over og det endte på minus 180 millioner kroner.

«Inntjeningen er fortsatt preget av sluttføring av store prosjekter med negative eller lave marginer, og er derfor langt lavere enn våre langsiktige ambisjoner», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Tok tap

I fjerde kvartal tok Isachsen Anlegg et tap på 27 millioner kroner knyttet til konkurs hos en byggherre.

«På to av prosjektene som nærmer seg slutten, har vi i fjerde kvartal måttet gjøre ytterligere nedvurderinger. For et av prosjektene gjelder nedvurderingen kostnadsøkninger som følge av forhold vi mener byggherren har ansvaret for, og som vi har krevd kompensasjon for».

Hæhre & Isachsen Gruppen

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1490,61.312,3
Driftsresultat−180,4−772,8
Resultat før skatt−180,9−777,9
Resultat etter skatt−56,1−705,6

Ved utgangen av 2019 hadde Hæhre & Isachsen Gruppen en ordrereserve på nesten 5,7 milliarder kroner. Ordreinngangen var på 3 milliarder kroner i fjerde kvartal, hvor den største kontrakten var E39 Mandal for Nye Veier med en verdi på 1,75 milliarder kroner.

Utvidet lånefasilitet

Resultatet for hele konsernet kom inn på 1.453 millioner kroner og er følgelig påvirket av gevinst ved salg av Betonmast til AF Gruppen. Fra den videreførte virksomheten var underskuddet på 56 millioner kroner.

I forbindelse med Betonmast-transaksjonen ble det gjennomført to emisjoner på til sammen 600 millioner kroner, hvor emisjonskursen ble satt til 58 kroner. I tillegg har selskapet fått utvidet lånefasiliteten i DNB med 800 millioner kroner.