– Ansvarsfraskrivelse å skyve alt over på byggherrene

Bransjen er ikke klar for å ta alt ansvar alene, mener bransjeorganisasjon. 

KRITISK: – Myndighetene har et system som ikke fungerer, men det betyr ikke at byggherrene skal ta alt ansvaret, sier Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom. Foto: Eivind Yggeseth
Bygg og anlegg

– Myndighetene har ikke klart å få kontroll og nå kan de fraskrive seg ansvaret ved å gi byggherrene ansvar for alt, sier Thor Olaf Askjer i bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom. 

Askjer reagerer på en ny rapport fra det regjeringsutnevnte Byggkvalitetsutvalget som foreslår at byggherren skal ha det entydige ansvaret for sine prosjekter og ikke kan legge dette på underleverandører eller andre aktører.  I rapporten som nå er på høring heter det at dette vil forhindre uklarhet og pulverisering. 

– Vi erkjenner at systemet som det er idag ikke fungerer, men mange byggherrer er ikke rustet til å ta det ansvaret som utvalget skisserer, sier Askjer. 

– Vil bli flere feil og mangler 

Byggkvalitetsutvalget la frem sin innstilling i forrige måned og nå er rapporten på høring med frist til 2.juni. 

FLERE FEIL: – Jeg tror det vil bli flere feil og mangler på nye bygg om byggkvalitetsutvalget får det som de vil, sier advokat Stein Fredrik Janzon. Foto: Privat

Det mest radikale forslaget er å avvikle hele ansvarsrettssystemet og la byggherren alene stå ansvarlig for feil og mangler på nye bygg, og ikke den enkelte aktør i prosjektet. I tillegg foreslår utvalget å fjerne sentral godkjenning og tiltaksklasser. 

 – Jeg tror utvalgets anbefalinger vil øke risikoen for feil og mangler. Forslaget går ikke til problemets kjerne, nemlig mangelen på tredjemannskontroll. Å fjerne dagens system med sikte på å erstatte dette med frivillige ordninger er feilslått, det løser ingen ting og minner mest om «keiserens nye klær», sier Stein Fredrik Janzon, partner i avdeling for bygg og anlegg hos advokatfirmaet SANDS.    

Janzon mener videre at det er ingen tiltakshavere som ønsker å ansette useriøse aktører. 

– En normalt forstandig byggherre vil ønske å bruke seriøse aktører. Noe annet påfører byggherren en uforholdsmessig høy risiko for store økonomiske tap. Jeg tror den motivasjonen er mer enn tilstrekkelig.

– Hvem mener du skal ha det juridiske ansvaret når man avdekker feil og mangler på et bygg? 

– Jeg mener alle aktører med ansvarsrett skal ha et juridisk ansvar overfor offentlig myndighet. Videre mener jeg det offentlige må være langt mer fremoverlent i sin sanksjonering ved grove brudd på gjeldende lover og forskrifter, sier Janzon. 

Utvalg vil ansvarliggjøre 

Byggkvalitetsutvalget mener det er uklart hvem som har det juridiske ansvaret om det oppstår feil og mangler på nybygg i dag. I rapporten heter det blant annet:

« Dagens ansvarsrettssystem oppfyller ikke intensjonen om tydelig plassering av ansvar. For å forhindre uklarhet og pulverisering, må det offentligrettslige ansvaret plasseres entydig hos tiltakshaver

ANSVAR: – Arkitekter og rådgivere må også ha ansvar for feil og mangler, sier Per Ola Ulseth i Entra. Foto: Entra

Ifølge utvalget havner tiltakshaver/byggherre ofte i en tilbaketrukken rolle, som gjør det vanskelig for kommunene å ansvarliggjøre, fordi byggherren mener ansvaret ligger på en annen aktør. 

Eiendomsselskapet Entra er positive til nye regler som de ser på som nødvendige, men mener det blir feil om rådgivere, arkitekter eller andre nøkkelleverandører skal gå fri om de gjør feil.   

– Det er viktig at de er sitt ansvar bevisst i sine leveranser til oss. Vi løser ikke dagens problemer med å frita dem alt ansvar uten at vi har nye regler som vi er enige om at vil fungere bedre, sier Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling. 

Byggherre
bygg og anlegg
byggkvalitet
byggkvalitetsutvalg
Nyheter
Bygg og anlegg