Tidenes verste timing for Veidekkes eiendomssalg

- Vi ser at det er en ekstrem situasjon å være i, men det eneste vi kan gjøre er å jobbe som forespeilet, så ligger det resten på andre, sier Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke.

KRITISK TIMING: Det Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson trengte minst av alt, var et børsras mens han skiller ut store deler av selskapet. Foto: Kaare Martin Granerud

– Det er nok den merkeligste dagen i historien å sende en slik melding på, sier Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør for prosjektutvikling i Skandinavia i Veidekke.

Torsdag ettermiddag sendte selskapet ut en melding der de sirlig skisserte hvordan organiseringen vil være om Veidekkes eiendomsvirksomhet blir børsnotert.

Her er Porsmyr satt opp som sjef, mens nåværende økonomidirektør i Veidekke, Siv Hege Solheim, blir økonomi- og finansdirektør.

8,2 mrd.

Selskapet jobber med å selge eller børsnotere selskapets eiendomsvirksomhet. Den bokførte verdien ligger rundt 8,2 milliarder kroner, og som Finansavisen har skrevet er det mest sannsynlige alternativet at OBOS eller en gruppering frontet av eks-Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann kjøper virksomheten. Transaksjonen inneholder rettigheter til å bygge 18.000 boliger i og rundt de største befolkningssentrene i Norge og Sverige.


Timingen kunne knapt vært verre enn å være i markedet med salg av virksomhet som fort kan prises til mer enn et tosifret milliardbeløp.

Veidekke har signalisert at de mener at de reelle verdiene ligger over de bokførte.

– Vi kommuniserte i høst at vi jobber de to sporene, og meldingen i dag indikerer kun at vi jobber systematisk med begge sporene, den sier ingen verdens ting om at en børsnotering er blitt mer sannsynlig.

Kurs-jojo

Da Veidekke offentliggjorde utskillelsen av eiendomsvirksomheten 13. november i fjor, sto aksjen i 87,70 kroner. I etterkant steg den til 125,60 kroner 21. februar, for så, i likhet med verdens finansmarkeder har gått i kjelleren. Torsdag var fallet på 10 prosent til 88 kroner.

– Hvordan har børsstupet påvirket prosessen?

– Vi ser at det er en ekstrem situasjon å være i, men det eneste vi kan gjøre er å jobbe som forespeilet, så ligger det resten på andre, sier Porsmyr.

- JOBBER SOM KOMMUNISERT: Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør for prosjektutvikling Skandinavia i Veidekke. Foto: Veidekke

– Er det et alternativ å beholde eiendomsvirksomheten i selskapet?

– Vi jobber etter planen vi har kommunisert, så skal styret forelegges alt og ta en avgjørelse, sier han.

Porsmyr fastholder at prosessen skal få en avklaring i løpet av første halvår.