Veidekke venter at virksomheten vil bli påvirket

Veidekke oppdaterer investorene om coronavirusets effekt på selskapet.

ADM. DIREKTØR: Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Berit Roald

Foreløpig har de strenge tiltakene fra myndighetene hatt begrenset effekt i bygg- og anleggsprosjektene, samt boligsalget. Men Veidekke forventer at virksomheten i Norge, Sverige og Danmark vil bli påvirket fremover.

«I bygg- og anleggsprosjektene går produksjonen i all hovedsak som normalt, men med noe lavere kapasitet. Dette påvirker både omsetning og fremdrift i prosjektene. Veidekke har foreløpig få permitterte som følge av coronapandemien, men vurderer fortløpende behovet for ytterligere tilpasninger til forventet aktivitetsnivå», går det frem av børsmeldingen.

For industrivirksomheten kommer coronaviruset på toppen av en allerede utfordrende markedssituasjon for asfaltvirksomheten i Norge. 

– Per i dag har vi ikke grunnlag for å vurdere omfanget eller varigheten av de pågående ekstraordinære smitteverntiltakene. Dersom tiltakene blir langvarige og eskalerer, må det påregnes betydelig redusert produksjon og lavere etterspørsel. Dersom tiltakene blir av mer avgrenset varighet, tilsier pågående produksjonsvolumer og ordrereserve god aktivitet i alle tre land gjennom 2020, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke viser til en ordrereserve på 34,3 milliarder kroner og egenkapital på 4 milliarder.