Fra 3,8 til 11,3 prosent ledighet i byggenæringen på noen uker

– Før krisen var det 3,8 prosents arbeidsledighet i bransjen. Nå er den 11,3, sier fagsjef Jomar Talsnes Heggdal i BNL.

TØFT FOR DE MINDRE: – Det er 10–12 lokomotiver i bransjen, og veldig mange små og mellomstore bedrifter. For de mindre er det nok tøft, sier fagsjef for næringspolitikk i BNL, Jomar Talsnes Heggdal. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

– I perioden mars til mai skal arbeidsledigheten synke i vår bransje, nå øker den kraftig, sier Jomar Talsnes Heggdal i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Siden coronaeffekten satte inn, har Nav registrert 24.500 nye arbeidsledige i bransjen, de fleste av dem er permittert fra sine jobber i små og mellomstore bedrifter.

– Forbereder seg på permitteringer

Så langt er økningen i ledigheten i byggebransjen permitteringer, men Talsnes Heggdal frykter at det kan bli oppsigelser om ikke altfor lenge.

FRYKTER OPPSIGELSER: Jomar Talsnes Heggdal, BNL. Foto: BNL

– Selskapene forbereder seg på at det kan skje, men de prøver å holde folk i gang så mye som mulig. Bransjen er spesiell ved at den er veldig fragmentert. Det er 10–12 lokomotiver, og veldig mange små og mellomstore bedrifter. Det er ikke mange som kan sende ut at det permitteres 1.000 personer, men for de mindre er det nok tøft, sier han.

Veidekke usikre på effekten

Det børsnoterte entreprenørselskapet Veidekke sendte onsdag formiddag ut en oppdatering rundt coronaeffektene, og de rapporterte om foreløpig små direkte effekter og få permitteringer, men at myndighetspålagte restriksjoner og betydelig markedsusikkerhet må forventes å påvirke Veidekkes virksomhet i alle de tre skandinaviske landene.

– Pr. i dag har vi ikke grunnlag for å vurdere omfanget eller varigheten av de pågående ekstraordinære smittevernstiltakene. Dersom tiltakene blir langvarige og eskalerer, må det påregnes betydelig redusert produksjon og lavere etterspørsel. Dersom tiltakene blir av mer avgrenset varighet, tilsier pågående produksjonsvolumer og ordrereserve god aktivitet i alle tre land gjennom 2020, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i meldingen.

Privatmarkedet stopper

Talsnes Heggdal forteller at pågående prosjekter går som normalt, mens nye ventes det med, spesielt blant privatkunder.

– De færreste vil sette i gang med renovering av bad eller kjøkken i disse dager når de voksne har hjemmekontor og alle barna er hjemme fra skolen. Når man heller ikke kan få avlastning for barnepass hos besteforeldre eller dra på hytta, utsettes slike prosjekter, sier han.

Myndigheter gjør ofte tiltak for å fremskynde prosjekter for å holde aktiviteten opp.

FORVENTER EFFEKTER: Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson. Foto: Kaare Martin Granerud

– Trøndelag fylkeskommune har vært tydeligst på at de vil gjøre slike grep. Statsbygg og Bane Nor har sagt det samme. Vi håper at kommuner velger å gjøre vedlikeholdsarbeid på skoler nå som de er stengt, og også nødvendig arbeid i parker og andre steder som ofte er mye besøkt, sier han.

– Vi er avhengige av aktivitet, og for hver dag som går, er det en dag nærmere tom for penger og oppdrag, sier Talsnes Heggdal.

Flere har lagt merke til at det er mye asfaltarbeid om dagen. Den korte vinteren gjør arbeidsforholdene gode for det.

– Dette gjøres utendørs og i små team, så det er egnede arbeidsoppgaver, sier han.

Må sikre vareflyten

– Vi er veldig opptatte av å holde vareflyten i gang og byggevarehusene oppe. Mange små og mellomstore aktører har ikke egne lagre og kjøper fra butikkene. Hvis de stenger, stopper det meste opp. Det er ikke så lett å være rørlegger om du ikke får kjøpt rør, sier han.

– Har det vært snakk om at myndighetene vil stenge ned disse?

– Nei. En god del av byggevarene lagres utendørs, og kravet om avstand mellom kunder lar seg gjennomføre.