Fullt utbytte på aksjonærene

AF Gruppen har merket coronaviruset på flere av sine prosjekter, men betaler likevel utbytte til eierne som foreslått før pandemien.

STERK FINANSIELL POSISJON: Derfor betaler AF Gruppen utbytte for 2019 som opprinnelig foreslått. Her konsernsjef Morten Grongstad. Foto: Eivind Yggeseth
Bygg og anlegg

AF Gruppen har foruten å legge frem kvartalstall også avholdt ordinær generalforsamling fredag.

Der ble årsregnskap og årsberetning for fjoråret godkjent.

I tillegg ble styrets forslag om et utbytte på 6,00 kroner pr. aksje vedtatt.

I forbindelse med fremleggelsen av regnskapet for fjerde kvartal 2019, kunngjorde AF Gruppen at utbyttet økes fra 5,00 til 6,00 kroner, på grunn av entreprenørkonsernets sterke finansielle posisjon.

Endret ikke utbytteforslaget

Selskapet har tidligere informert om at en slik utbetaling vil være i tråd med deres utbyttepolitikk, «nemlig en halvårlig utbetaling og intensjon over tid å utbetale minimum 50 prosent av årets resultat som utbytte».

Selskapet har også forsvart utbytteforslaget sitt, samtidig som mange andre selskaper på Oslo Børs har redusert eller droppet sine utbetalinger.

«Selv om flere av selskapets prosjekter har blitt direkte og indirekte berørt som følge av utbruddet av covid-19, har selskapet evnet å opprettholde relativt god drift på de fleste prosjektene i perioden», meldte AF Gruppen 19. april i forbindelse med at styret hadde vedtatt årsregnskapet for 2019.

Samtidig ble det understreket at «usikkerheten i markedet vil måtte reduseres vesentlig forut for utbyttevurderingen i andre halvår hvis denne skal opprettholdes på historiske nivåer».

Utbyttet på 6,00 kroner pr. aksje vil bli utbetalt 27. mai.

Hele styret gjenvalgt

Forøvrig ble hele styret i entreprenørkonsernet gjenvalgt i generalforsamlingen fredag.

Pål Egil Rønn, som tidligere var toppsjef i AF Gruppen, er gjenvalgt som styreleder.