Styret i AF Gruppen har vedtatt et program for tilbakekjøp av aksjer

Vedtaket innebærer at entreprenørkonsernet kan kjøpe egne aksjer for inntil 50 millioner kroner.

VEDTAK: Pål Egil Rønn er tidligere konsernsjef og nå styreleder i AF Gruppen. Foto: Håkon Sæbø
Bygg og anlegg

AF Gruppen har kunngjort at entreprenørkonsernets styre har vedtatt å igangsette et tilbakekjøpsprogram basert på en fullmakt styret fikk under konsernets ordinære generalforsamling nylig.

I henhold til fullmakten er 250 kroner pr. aksje det høyeste beløpet som kan betales i tilbakekjøpsprogrammet. Maksimalt antall aksjer som kan kjøpes i programmet, er 200.000.

Potensielt kan AF Gruppens nye tilbakekjøpsprogram bli på 50 millioner kroner.

Aksjene tilbys kjøpt til 161,00 pr. aksje, opplyses det. Det tilsvarer en totalsum på inntil 32,2 millioner.

I 12-tiden onsdag handles AF Gruppen-aksjen til cirka 161 kroner på Oslo Børs.

«Tilbakekjøpsprogrammet vil gjelde til og med 26. mai 2020 om det ikke opplyses om noe annet», opplyses det.

Aksjene som kjøpes tilbake i programmet, skal benyttes i et aksjespareprogram for ansatte.

af gruppen
tilbakekjøpsprogram