Strakk seg for langt for Brann

Byggentreprenøren Constructa i Bergen gikk på tap på to prosjekter i fjor og fikk underskudd for første gang.

USIKRE MARKEDSUTSIKTER: Thor Småbrekke, konsernsjef i Constructa, er spent på hvordan markedet for næringsbygg og nyboliger vil utvikle seg. - Får man mye arbeidsledighet vil dette påvirke både kjøpere og investorer, sier han. Foto: Constructa
Bygg og anlegg

– Fjorårstallene var ikke så hyggelige, vi skulle gjerne vært de foruten. Vi har drevet selskapet i 13 år med gode resultater, sier konsernsjef Thor Småbrekke.

Prosjektene er avsluttet og tapene er tatt i sin helhet. 

– Brann Stadion-prosjektet var ett av de to prosjektene som har gått dårlig. Vi har strukket oss for langt for å imøtekomme fotballklubben Brann, men det er blitt en flott stadion. Vi har iallfall bidratt til det sportslige i Bergen, og så vi får satse på at de sportslige resultatene kommer, sier han.

Constructa er engasjert i eiendomsutvikling, prosjektadministrasjon samt entreprenørvirksomhet innenfor alle typer byggeprosjekter. Selskapet er engasjert i betydelige prosjekter, hovedsakelig i Bergensregionen.

Constructa

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter994840
Driftsresultat−3250
Resultat før skatt−3155

Spent på markedet 

Av en omsetning på 994 millioner kroner i fjor, fikk Constructa et underskudd før skatt på 31 millioner.

– I år blir nok omsetningen noe lavere enn i fjor
Thor Småbrekke, Constructa

I 2018 var driftsmarginen 6,3 prosent til sammenligning. Normalt ligger Constructa på dette nivået, som er over det som er vanlig i entreprenørbransjen. 

Constructa har satset tungt på det offentlige markedet, som nå utgjør over 60 prosent av aktiviteten, som er en styrke i disse tider. Selskapet har en ordrereserve på cirka 2 milliarder som strekker seg til 2023. I tillegg ligger det en betydelig ordrereserve innen bolig prosjekter som er under utvikling.

– I år blir nok omsetningen noe lavere enn i fjor. Vi har en god ordrereserve, men er spent på hvordan markedet for næringsbygg og nyboliger vil utvikle seg. Får man mye arbeidsledighet vil dette påvirke både kjøpere og investorer.

Post-corona trend

Småbrekke tror at nye kontortrender med mer hjemmekontor vil kunne føre til mer permanente endringer. 

– Jeg tror at behovet for nye kontorbygg vil reduseres, iallefall hvis byggene ikke har sentral og god beliggenhet, sier han.  

Boligbygging og -utvikling

I fjor hadde selskapet ikke arbeid med nye boligprosjekter, men i høst skal Constructa i gang med bygging av boliger for Bonava. 

Constructa har også en betydelig tomtebank selv, men har ingen egne prosjekter under produksjon for øyeblikket. Blant annet har de en tomte­masse i Blomsterdalen i Fana som tilsier at de kan bygge 1.000 boliger der. 

– Dette eier vi 50/50 sammen med OBOS, og vi regner med at vi kan sette spaden i jorden om tre-fem år. 

Dette tilsier at de har en fremtidig ordrereserve på nærmere 3 milliarder bare i Fana.

Hadde ikke coronastans

Småbrekke er fornøyd med at selskapet klarte å holde aktiviteten oppe under nedstengningen av Norge.

– Våre prosjekter har gått som normalt, og vi har gjort mange tiltak for å unngå smitte. Vi overleverte Åsane VGS, et prosjekt til 500 millioner kroner, på planlagt tidspunkt, noe både vi og oppdragsgiver var glade og stolte over. Vi er stolte over våre ansatte som har stått på i en utfordrende periode.

Constructa

  • Ble etablert i 2005. Driver innen entreprenør- og eiendomsutvikling.
  • Hovedmarkedet er Hordaland og selskapet jobber mot privat og offentlig sektor.
  • Største eiere er Thor Småbrekke, Kari Saarisilta Bergh og Mons Aase med 28,1 prosent av aksjene hver.
constructa
boligbygging
næringseiendom
thor småbrekke
Nyheter
Bygg og anlegg