Store vekstplaner for Lefdal Installasjon

I løpet av fem år har lederduoen Tom Andersen og Anders Kapstad snudd utviklingen i Lefdal Installasjon. Nå er planen å vokse enda mer, fremover satser de på å øke omsetningen med nesten 60 prosent.

HETT MARKED: Lefdal Installasjon, med finansdirektør Anders Kapstad og adm. direktør Tom Andersen i spissen, får inn et tresifret millionbeløp gjennom prestisjeprosjektet Sommerro Kvartalet på Solli Plass i Oslo.  Foto: Iván Kverme
Bygg og anlegg

– Da vi startet denne reisen laget vi en plan for en trinnvis prosess, for å komme fra svarte natta i 2015 til der vi er nå, sier Tom Andersen, adm. direktør i Lefdal Installasjon.

Han står foran Sommerro-kvartalet på Solli Plass, der Aspelin Ramm og Strawberry Brothers, eid av Petter Stordalen og Varner-familien, utvikler et hotell i Vestkantbadets gamle lokaler pluss 56 boliger fordelt på tre nye leilighetsbygg. Lefdal Installasjon leverer elektroarbeidet i prosjektet, noe som betyr cirka 100 millioner inn for selskapet.

Da Andersen og Anders Kapstad tok over som ledere i Lefdal Installasjon for fem år siden, var det et selskap med nullresultat og en omsetning på 124 millioner kroner. Det akkumulerte underskuddet de seneste fem årene var da på 22 millioner.

I fjor endte omsetningen på nesten 320 millioner kroner, med nær ti millioner på bunnlinjen etter en vekst på syv prosent.

– Målet er å nå minst en halv milliard i omsetning, og ha en resultatvekst på syv til åtte prosent, sier Andersen.

Lefdal Installasjon (konsern)

(mill.kr.)20192018
Driftsinntekter318,1235,8
Driftsresultat17−1,5
Res. før skatt14,3−3,3
Årsresultat9,8−3,7

Skal kjøpe mer

De to var kolleger i restruktureringsselskapet Recore da ledelsen i Lefdal Installasjon tok kontakt for å snu utviklingen. Etter å ha «stilt diagnosen» og levert en handlingsplan ble Andersen og Kapstad spurt om å utføre snuoperasjonen, og gikk dermed inn som henholdsvis adm. direktør og finansdirektør.

– Selskapet var litt smått, men ettersom vi fikk være med på eiersiden ble prosjektet straks mer interessant, forklarer Andersen.

Til sammen eier han og Kapstad 18,2 prosent av Lefdal Installasjon, mens Lefdal-familien sitter på nær 64 prosent. Et av grepene de trekker frem som er blitt gjort, er å effektivisere driften. For selv om omsetningen er mer enn doblet, er ikke antall ansatte blitt så mye større. For fem år siden var det cirka 120 ansatte, nå er det omtrent 160 personer.

I løpet av denne perioden er det blitt gjennomført et oppkjøp, men det er planer om å kjøpe mer. Ifølge Kapstad er dette et viktig bidrag for at Lefdal Installasjon skal nå omsetningsmålet på en halv milliard.

– Det som er viktig er at det er konsolideringsmuligheter, bransjen er veldig fragmentert. I Norge er det rundt 3.000 elinstallatører, forteller han.

Kortvarig coronaeffekt

Et av områdene der planen er å vokse, er innenfor det som populært kalles det grønne skiftet.

– Vi er midt i en elektrifiseringsbølge, der den største utfordringen er å få tak i nok flinke mennesker. Vi bruker mye tid på å bygge en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke oss ansatte. Dette er en personavhengig bransje, det er mennesker som gjør jobben og ikke maskiner, sier Kapstad.

I likhet med resten av det norske næringslivet har også Lefdal Installasjon fått merke coronakrisen - og har måttet justere vekstplanene av den grunn. Men selv om krisen vil virke inn på resultatet for 2020, har inntektene holdt seg oppe. For ved utgangen av mai var likevel omsetningen 18 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og ordrereserven på over en halv milliard kroner - et rekordhøyt nivå for selskapet.

– Vi hadde en del sykefravær, blant annet på grunn av karantene, i 1,5 til 2 måneder. I tillegg hadde en del av kundene der vi har serviceoppdrag stengt lokalene sine. Men nå er vi tilbake, sier Andersen.

– Det er egentlig imponerende hvor lite som har vært stengt ned for vår del. Det var et par uker med en dip, men vi klarte å opprettholde produksjonen på rundt 70 prosent. Vi er ikke veldig eksponerte mot boligbygging, der bremsen har vært størst, forklarer Kapstad.

lefdal
bygg og anlegg
sommerro
strawberry
stordalen
Nyheter
Bygg og anlegg