Antall igangsettingstillatelser til boliger i juni gikk ned med 7,8 prosent til 2.662 tillatelser på månedsbasis, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå onsdag.

På årsbasis tilsvarer det et fall på 12,0 prosent.

Tallene representerer utviklingen i byggeaktiviteten.