Resultatfall og ulykker i AF Gruppen

AF gruppen leverer nær halvert resultat innenfor bygg og erkjenner dårlig sikkerhet etter to dødsfall.  

PEKER PÅ BYGG: Avtroppende konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad, skylder på underentreprenøren Eiqon når det kraftige resultatfallet skal forklares.  Foto: Eivind Yggeseth
Bygg og anlegg

Entreprenør- og industrigiganten AF Gruppen leverte en omsetningsvekst på 705 millioner i andre kvartal, men konsernsjef Morten Grongstad er likevel misfornøyd med at deler av selskapet går såpass dårlig. 

Driftsresultatet og resultatet før skatt er ned i underkant av 30 prosent for AF Gruppen som helhet, og det er spesielt i byggevirksomheten at det leveres dårlige tall. 

– Kort fortalt har vi et marginkrav på 5 prosent i AF, og historisk har vi levert i overkant av 6 prosent. Det er ambisjonen også fremover, sier konsernsjef Morten Grongstad. 

Driftsmarginen er 4 prosent, ned fra 6,3 prosent i andre kvartal i fjor. 

AF Gruppen

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter6.5685.863
Driftsresultat263369
Resultat før skatt258363
Resultat etter skatt202290

Bygg med dårlige tall

Innenfor byggsektoren har inntektene rast nedover, og har falt med 389 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor. Resultatet før skatt er ned 45 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2019. 

– Vi har lagt bak oss et krevende halvår med høy aktivitet, men vi er ikke fornøyde med lønnsomheten hverken for kvartalet eller halvåret, sier Grongstad. 

Han peker på Eiqon hvor AF er majoritetseier, som har levert svært dårlige tall. 

– Virksomheten i Eiqon omorganiseres og fokuseres. Det påvirker resultatet vårt med i overkant av 30 millioner kroner. På grunn av manglende kontroll og av forsiktighetshensyn har vi derfor nedskrevet prosjektresultater og tatt avsetninger, sier Grongstad.

AF Gruppen BYGG

(Mill. kr)2.kv./202.kv./19
Inntekter23472736
Driftsresultat91164
Resultat før skatt92169

Erkjenner sikkerhetssvikt

Kraftig omsetningsfall i byggsektoren har ikke vært den største bekymringen for AF Gruppen det siste halve året. På seks måneder har to av deres arbeidere omkommet på byggeplass. I februar døde en 59 år gammel polsk arbeider etter å ha falt ned gjennom et hull i et bygg i Alversund. Han jobbet for et av datterselskapene til AF.

Nå melder selskapet om enda en dødsulykke. Den skjedde 15. juli i en av deres svenske enheter. Den avtroppende konsernsjefen som la frem sin siste kvartalsrapport før Amund Tøftum tar over på mandag, innrømmer at sikkerheten har vært for dårlig.

– Med to fatale ulykker på seks måneder er det åpenbart at vi ikke har vært gode nok på å innarbeide gode sikkerhetsrutiner og effektive barrierer i enkelte prosjekter og enheter. Dette er og blir vårt fremste fokus, og hvis vi i samtlige prosjekter får både egne ansatte og underentreprenører til å følge våre systemer, ta del i vår opplæring og bruke vår barrièretenkning, så er jeg trygg på at vi får sikrere arbeidsplasser, sier Grongstad.

Ordrereserven øker

Av de mer positive tingene er en stor ordrereserve på 34,1 milliarder kroner, mot 23,1 milliarder andre kvartal i fjor. 

Salget i Stor-Oslo ser likevel langt bedre ut nå enn vi fryktet for tre måneder siden
Morten Grongstad, AF Gruppen

– Ordrereserven er rekordhøy og lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt. Som i tidligere år forventer vi økt lønnsomhet i andre halvår, skriver Grongstad.

På boligsiden sliter selskapet derimot med å igangsette flere prosjekter. 

– Vi har fått enkelte forskyvninger på salgsstart av boligprosjekter, men salget i Stor-Oslo ser likevel langt bedre ut nå enn vi fryktet for tre måneder siden.

– Hva skal du nå etter fem år i sjefsstolen? 

– Min hverdag blir langt roligere nå i høst, men jeg skal fortsatt ha en tilknytning til AF Gruppen, og det vil gi meg en fin mulighet til å følge selskapets videre utvikling, sier Grongstad. 

af gruppen
byggebransjen
ulykker
Nyheter
Bygg og anlegg