Veidekke kaller inn til obligasjonseiermøte

Foreslår førtidig innfrielse.

Veidekke Foto: Veidekke
Bygg og anlegg

Veidekke blir etter transaksjonen av salget av eiendomsvirksomheten en rendyrket entreprenørvirksomhet med sterke posisjoner i Skandinavia. Den nye strategiske retningen innebærer endringer i selskapets finansielle behov, fremgår det av en børsmelding onsdag.

 Selskapet kaller dermed inn til obligasjonseiermøte 16. september med forslag til førtidig innfrielse av utestående obligasjonslån. 

Våren 2018 tok selskapet opp to obligasjonslån på til sammen 1,6 milliarder kroner, som følge av eiendomsvirksomhetens permanente behov for finansiering. Som rendyrket entreprenørvirksomhet vil Veidekke ha et mer fluktuerende finansieringsbehov. Veidekke foreslår derfor for obligasjonseierne i de to lånene en førtidig innfrielse.

veidekke
vei
Nyheter
Børs
Bygg og anlegg