Veidekke gjør flere endringer i toppledelsen

For å sikre fornyelse og bredde erfaringen gjør Veidekke flere endringer blant konserndirektørene.

BLIR I SJEFSSTOLEN: Konsernsjef Jimmy Bengtsson. Foto: Kaare Martin Granerud
Bygg og anlegg

Etter salget av eiendomsvirksomheten nylig og etableringen av ny infrastrukturvirksomhet har Veidekke  nå kunngjort flere endringer i konsernledelsen.

  • Tidligere finansdirektør Terje Larsen blir konserndirektør for risikoledelse og IT.
  • Anne Thorbjørnsen blir konserndirektør for HR og HMS på permanent basis, etter å ha vært konstituert i rollen.
  • Kristina Andreasson går fra rollen som markeds- og kommunikasjonssjef i Veidekke Sverige til å bli konserndirektør for kommunikasjon og merkevare.
  • Konserndirektør Lars Erik Lund bytter ansvarsområde fra kommunikasjon og samfunnsrelasjoner til strategi og bærekraft.

  • Hans Olav Sørlie fortsetter som konserndirektør og leder av virksomhetsområdet Veidekke Bygg i Norge.
  • Øivind Larsen fortsetter som konserndirektør og leder av virksomhetsområdet Veidekke Infrastruktur, inkludert den norske anleggs- og industrivirksomheten.
  • Mats Nyström fortsetter som konserndirektør og leder av Sverige-virksomheten.
  • Virksomheten i Danmark ledes av Torben Bjørk Nielsen, som skal rapportere direkte til Veidekkes konsernsjef, Jimmy Bengtsson, og delta i møter med konsernledelsen.

Fra før er det kjent at Jørgen Wiese Porsmyr er ny finansdirektør.

Endringene har effekt fra tirsdag 15. september. Veidekke forklarer endringene med at konsernet vil sikre fornyelse, bredde erfaringen i ledelsen og styrke konsernstrukturen.

vei
veidekke
jimmy bengtsson
konsernledelse
terje larsen
anne thorbjørnsen
kristina andreasson
lars erik lund
hans olav sørlie
øivind larsen
torben bjørk nielsen
jørgen wiese porsmyr
veidekke eiendom
infrastruktur
mats nyström
Nyheter
Børs
Bygg og anlegg