BDO: – 40.000 kan miste jobben i bygg- og anleggsbransjen

Stadig flere aktører har stadig mindre å gjøre, prosjekter utsettes og selskap holdes kunstig i live. Nå kommer smellen, mener BDO. 

STOPP: Coronakrisen har ført til en kraftig økning i utsatte prosjekter. Her fra bygging av næringseiendom i Oslo sentrum.  Foto: Eivind Yggeseth
Bygg og anlegg
– KONKURSRAS: Thomas Lidsheim, partner og bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO. Foto: Eirik Halvorsen

– Det kan bli en knallhard smell utøver høsten og vinteren. Ved utgangen av året og i 2021 kan vi være i en situasjon hvor 40.000 kan miste jobben. Vi frykter at de 15 prosentene som er permittert ikke kommer tilbake i arbeid, sier partner og bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO, Thomas Lidsheim. 

I bygg- og anleggsanalysen fra revisjons- og rådgivningsselskapet tegnes det et dystert bilde av utsiktene fremover og selskapet skriver at vi kan forvente en strøm av konkurser.

TROR PÅ KONKURSRAS: Henning Dalsegg, partner i BDO og bransjeansvarlig i Stor-Oslo. Foto: BDO

Tradisjonelt har bygg- og anleggsbransjen stått for én av tre konkurser i Norge, men opplever nå en kraftig nedgang på papiret. BDO mener tallene skjuler langt flere konkurser og at støtteordninger holder i live firmaer som ikke har livets rett. 

– Vi tror at tallene vi har nå skjuler mye og at vi vil gå fra å ligge på 56 færre konkurser, til å komme over nivået i 2019, sier partner i BDO, Henning Dalsegg.  

«Falske tall» 

BDO viser til at mange aktører ikke har mer jobb og at flere store offentlige prosjekter er blitt satt på hold eller er i fare for å bli kansellert. 

– Utfordringen er at veldig mange ordrebøker er tomme. Det er ikke mer arbeid. Det er stor politisk usikkerhet rundt igangsettelsen av store prosjekter som E18, E39 og deler av Intercity. 

– Den politiske situasjonen gjør at vi frykter at dette er prosjekter som blir trenert til etter stortingsvalget neste år, sier Lidsheim. 

Bygg- og anleggsbransjen er allerede bransjen med flest konkurser, og har i perioden 2010 til 2019 stått for 29,6 prosent av alle konkurser i Norge. BDO peker på lave marginer, høy risiko og utfordringer med useriøse aktører, som årsaker.

På papiret har det vært en kraftig nedgang i konkurser på 56 prosent i andre kvartal 2020, mot samme kvartal i fjor, men BDO mener det lave konkurstallet ikke stemmer og at man etter hvert vil se et ras av konkurser. 

«Sen saksbehandling i rettsapparatet på grunn av corona, utsatt innbetaling av merverdiavgift og skatt, utvidet mulighet til å gjennomføre permitteringer, tilbakeholdenhet fra offentlige etater med å begjære konkurs og den nye rekonstruksjonsloven, kan alle være grunner til foreløpig lave konkurstall. Disse tiltakene gjør det mulig å kunne holde driften flytende for mange. Også de som ikke har livets rett.» Heter det i den ferske rapporten. 

Mange utsettelser 

Med god vekst i bransjen over mange år hadde flere entreprenører solide ordrebøker som har gjort de forskånet fra corona, men krisen har også ført til mange utsettelser, fra andre kvartal 2019 til andre kvartal 2020 har utsatte prosjekter økt med 29,4 prosent. Det bekymrer BDO. 

– For de mellomstore prosjektene så sliter man med omorganiseringen av Statens vegvesen, det tar tid å få gryteklare prosjekter ut, og på grunn av coronakrisen så ser vi også at kommuner stopper prosjekter fordi det er så stor usikkerhet rundt kompensasjon for merkostnader, sier Dalsegg. 

Det er industri, hotell og samferdsel som står for den største økningen utsettelser med 57,  52 og 42 prosent. Bolig, vei/vann/avløp og kontor står for den største andelen av utsettelsene, med henholdsvis 23, 21 og 9 prosent.

Ombygging 

Bygg- og anleggsanalysen viser videre at antallet igangsettingstillatelser på boligmarkedet har hatt den største nedgangen mellom 2016 til 2019 på 13,6 prosent. Eiendom forøvrig hadde en nedgang på 3,7 prosent den samme perioden. 

Fra januar til august i 2020 er det ifølge analysen «annen eiendom» som har størst nedgang med 9,6 prosent mot 6, 9 prosent for bolig. 

BDO tror vi kan se mer av ombygging og konvertering av næringsbygg. 

«Redningen kan bli ombygging av næringsbygg. Hoteller skal bli leiligheter. Vinnerne blir de som knekker koden for å raskt og effektivt bygge om kontorlandskap til å være i henhold til smittevernreglene. Om det ikke tilføres nye prosjekter raskt i dette segmentet vil resultatet være betydelig arbeidsledighet og negative marginer for mange», heter det i rapporten.

Full brems

For bygg- og anleggsbransjen som helhet har veksten falt fra 10,7 prosent i 2018 til 6 prosent i 2019. I analysen vises det til at de største aktørene har utfordringer med marginene. 

«De større aktørene sliter med å løfte marginene sine. Kundene deres blir større, prosjektene blir større og det blir stadig flere store entreprenører som konkurrerer om de samme prosjektene. Denne spissede konkurransesituasjonen legger ytterligere press på marginene. Verdikjeden viser til en marginal forbedring i driftsmargin fra 4,1 % i 2018 til 4,4 % i 2019.»