Salg ga Veidekke milliardgevinst

Salget av eiendomsvirksomheten til Veidekke ble gjennomført i tredje kvartal og ga selskapet en gevinst på 1,13 milliarder kroner. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Berit Roald
Bygg og anlegg

Veidekke  hadde en omsetning på 9,5 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 8,95 milliarder ifjor. Resultatmarginen etter salget av eiendomsvirksomheten var 5,3 prosent i kvartalet, mot 4,7 prosent ifjor.  

Onsdag kveld sendte Veidekke ut en børsmelding hvor de meldte at selskapet velger å utbetale 50 prosent av det kansellerte utbytte, det vil si 2,50 kroner pr. aksje, som følge av sterk finansiell posisjon og god ordreinngang.

Det kommer på toppen av et ekstraordinært utbytte på 20 kroner etter salget av eiendomsvirksomheten i høst, som gir et samlet utbytte på 22,50 kroner pr. aksje.

Veidekke resultatregnskap (etter IFRS)

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter95348952
Driftsresultat623433
Resultat før skatt616426
Resultat etter skatt477350
Veidekke

Millardgevinst

I juni solgte Veidekke eiendomsvirksomheten til et konsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig og Norwegian Property. Selskapet har fått navnet Nordr og transaksjonen ble gjennomført i september.

Veidekke fikk 7,1 milliarder på gjeldfri basis og salget gir Veidekke en gevinst på 1,13 miliarder kroner. Gevinsten i segmentregnskapet, inkludert resultatbidrag fra Eiendom før utskillelse, utgjorde 665 millioner i kvartalet. 

– Salget av eiendomsvirksomheten forløp etter planen og ble fullført per 1. september. Salget har gitt Veidekke en sterk finansiell posisjon og en fleksibilitet som er særlig verdifull i disse usikre tidene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke

  • Entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Jimmy Bengtsson. 
  • Ble notert på Oslo Børs sommeren 1986. 
  • Største aksjonærer er OBOS og Folketrygdfondet.

God ordreinngang i krisen

Mange i bygg- og anleggsbransjen sliter med slunken ordrebok og stadig mindre å gjøre. Veidekke har imidlertid økt sin ordreinngang med 19 prosent. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrer til en verdi av 37,7 milliarder kroner. 

– Selv om vi så langt i 2020 har styrket resultatene, skal vi ikke legge skjul på at det er heftet stor usikkerhet ved markedsutviklingen fremover. Så langt i år har Veidekkes samlede ordreinngang vært god, sier Bengtsson.

Ordreinngangen for kvartalet utgjorde 6,4 milliarder kroner mot 5,4 milliarder samme periode ifjor.  

veidekke
breaking
Nyheter
Børs
Bygg og anlegg