Solon Eiendom forlenger egen salgsfrist

Solon Eiendom melder om rekordhøyt boligsalg, men strategiprosessen som skulle vært avsluttet ved nyttår er forlenget til ut mars.

IKKE KJØPERE I KØ: Styreleder i Solon Eiendom, Simen Thorsen, satte i gang to salgsprosesser i fjor. Den ene ble avlyst, den andre hadde selskapet håpet å ha ferdig før nyttår. Foto: Iván Kverme
Bygg og anlegg

– Prosessen med strategisk gjennomgang, som ble meldt 7. september, er pågående og forventet avklart innen 31. mars. Vi håpet på en avklaring før nyttår, men innstramminger i forbindelse med covid-19, hjemmekontor, reiserestriksjoner og begrenset mulighet for fysiske møter har gjort at prosessen har tatt lenger tid enn forventet. Vi oppdaterer markedet så fort vi vet utfallet av prosessen, skriver finansdirektør i Solon Eiendom  , Scott Danielsen, i en e-post til Finansavisen.

Tomtebanksalg strandet

4. juni sendte det børsnoterte boligbyggerselskapet en melding om at styret hadde vedtatt en strategisk gjennomgang og gikk inn for å selge tomtebanken i selskapet, slik Selvaag Bolig og Veidekke med stort hell hadde gjort. 

Da selskapet ikke fant noen kjøper, kom en ny børsmelding 7. september. 

Her ble det fortalt at basert på det styret mente var en for høy rabatt i aksjen ville  det bli utført en ny strategisk gjennomgang for å maksimere aksjonærverdier gjennom et salgsprosess – herunder salg av hele selskapet, innmaten eller en fusjon.

Forlenget lock up

De største aksjonærene, som til sammen sitter på 75 prosent av aksjene måtte sitte på aksjene frem til nyttår, men nå er altså dette forlenget ut første kvartal.

– Er forlengelsen gjort for å holde aksjen varm eller er det konkrete prosesser i gang?

– Ingen kommentar.

– Det er et hett boligmarked, er det ikke nå det burde være lett å selge tomtebank og utbyggingsselskap?

– Ingen kommentar.

– Hvis det heller ikke denne gangen blir en avklaring, hva sier det om aksjen?

– Ingen kommentar.

Økt salg

Solon Eiendom har fått mye omtale for at de i 2019 solgte halvparten av det årets produksjon til Solon Realkapital, et selskap som eies 49 prosent av Solon Eiendom, og resten Runar Vatne, Solon Eiendoms største aksjonær. Salgene ble gjort helt uten at Solon Realkapital var finansiert opp eller at det var garantert for salgssummen. I fjor var Solon Realkapital helt fraværende.

– Solon har ikke inngått salgskontrakter med Solon Realkapital i 2020, sier Danielsen.

Godt marked

Solon Eiendom inngikk salgskontrakter for til sammen 513 boliger med en samlet salgsverdi av 3.057 millioner kroner i 2020.

– Det var godt marked i tredje og fjerde kvartal i fjor. Når Solon nesten tredobler salgsvolumet sammenlignet med 2019, skyldes det likevel mer enn godt marked. Et salg på over 3 milliarder i 2020 er et resultat av gode tomtekjøp, godt reguleringsarbeid og at vi klarer å ta frem prosjekter av høy kvalitet som skiller seg ut på en positiv måte. Det tror vi Solon blir belønnet for både når markedet er bra, men også den dagen markedet normaliseres, sier Danielsen.

Dobling 

Ettersom kjøpet av Kruse Smiths boligportefølje kom inn etter første kvartal i fjor, er ikke 2020-tallene sammenlignbare, men «gamle Solon» sto for 2,2 milliarder kroner i fjor, opp fra 1,08 milliarder, mens Solon Sørvest (Kruse Smith-porteføljen) nær doblet salget fra 442 millioner i de tre siste kvartalene i 2019 til 858 millioner i fjor.

solon eiendom
boligsalg
solon
Nyheter
Børs
Bygg og anlegg