Selger leiligheter for 516 mill. uten én krone i gevinst

– Vi har forsøkt ulike spor som ikke førte frem. Den eneste som var villig til å kjøpe var Vatne Property, sier adm. direktør i Solon Eiendom, Anders Martinussen.

TUNGSOLGT: – Vi har forsøkt flere spor som ikke førte frem, sier adm. direktør Andreas Martinussen i Solon Eiendom.   Foto: Håkon Sæbø
Bygg og anlegg

– Var Runar Vatne glad for å kjøpe aksjene deres, eller måtte dere vri armen hans bak ryggen for at han skulle gjøre det?

– Vatne Property var ikke ivrig på å overta, men vi har fått tilbakemeldinger fra både media og markedet på at de ikke har satt pris på satsningen med Solon Realkapital. Som største eier er Runar Vatne opptatt av hva som er til det beste for aksjonærene i Solon Eiendom, som vi tror er å igjen rendyrke Solon som boligutviklerhelt, sier Martinussen.

Dette er har vært et tema flere ganger, både fra media og aksjemarkedet. I den strategiske gjennomgangen selskapet gjennomfører av egen virksomhet for å fjerne den aksjerabatten de mener er der, har de nå selv også konkludert med det. Selskapet har også fått kritikk for rolleblanding og Finanstilsynet har sagt at regnskapsføringen av salgene har vært for uklar.

Fant ingen andre

– Prøvde dere å finne andre kjøpere enn Vatne?

– Vi har forsøkt flere spor som ikke førte frem. Vatne kjøper ikke fordi han tror det er en fantastisk deal, men fordi han er største eier i Solon Eiendom, sier Martinussen.

MOTVILLIG KJØPER: Runar Vatne, Vatne Capital. Foto: Eivind Yggeseth

Fredag morgen sendte Solon Eiendom  en børsmelding om at de selger seg ut av Solon Realkapital. Dette er et selskap som ble etablert i 2018 for å bygge opp en portefølje av utleieleiligheter eller kjøpe leiligheter i nybyggsprosjekter for å videreselge dem med gevinst. Det eies 51 prosent av Vatne Capital, som er heleid av Runar Vatne, og han er Solon Eiendoms største aksjonær, og resten av Solon Eiendom.

Selskapskonstruksjonen har fått massiv omtale i mediene. Selskapet har inngått kjøpsavtaler på 114 leiligheter på til sammen 516 millioner kroner, alle med Solon Eiendom, selv om de flere ganger har fremhevet at de ser etter gode muligheter også i eksterne prosjekter.

– Var det en aksjonæravtale i Solon Realkapital som gjorde at Solon Eiendom kunne selge til Vatne?

– Vi kommenterer ikke innholdet i aksjonæravtaler vi har i felleskontrollerte selskaper, sier Martinussen.

2019 ble et aktivt år for Solon Realkapital. For av de 187 enhetene Solon Eiendom solgte i 2019, kjøpte det felleseide eiendomsselskapet 95 av disse. 

Blant annet kjøpte de i september 2019 to bygg med 62 leiligheter i prosjektet Magasinparken i Ski for 312 millioner. Det ble ikke gjort noen kjøp i fjor.

Solon Eiendom

Eiendomsutvikler med hovedsatningsområde i Oslo og Akershus.

Adm. direktør er Anders Martinussen.

De største aksjonæne er Runar Vatne, Simen Thorsen og Tore Aksel Voldberg.

Ikke garantert for kjøpene

Det spesielle er at Solon Realkapital ikke var oppkapitalisert på kjøpstidspunktene, ei heller var det gitt noen som helst garantier for betalingen. 

I verste fall kunne Solon Eiendom risikere at Solon Realkapital ikke hadde finansielle muskler til å overta.

Likevel ble det på flere presentasjoner gitt klart uttrykk fra Solon Eiendom-ledelsen at de var trygge på salgene, at Solon Realkapital var en bunnsolid motpart, og at dette skulle gi god avkastning på deres aksjer i selskapet.

Null prisvekst i prosjektene

I gårsdagens melding kommer det frem at det ikke blir en eneste krone i gevinst etter å ha eid posisjoner på leiligheter med en verdi på 514 millioner kroner i godt over ett år. Bruktboligmarkedet på landsbasis gikk opp 8,7 prosent i fjor, hvilket i teorien - og trolig etter Solon Realkapitals plan - skulle ha økt deres verdier med omtrent det samme.

- Det er forskjell på nyboligmarkedet og bruktboligmarkedet, spesielt på mikrobeliggenhet. Et stort antall av leilighetene ligger på Langhus, der er det et stort utbud av boliger, og vi har fortsatt usolgte leiligheter i prosjektene. Vi har den samme prislisten i dag som ved salgsstart, sier Martinussen.

– Det samme gjelder for prosjektene på Ski, sier han.

Langhus og Ski ligger relativt tett på hverandre geografisk i Follo, rett sør for Oslo.

Null gevinst

Solon Realkapital overtok i fjerde kvartal i fjor 19 av de 114 leilighetene de har sikret seg, resten kommer om to år eller mer.

– Vi fikk en ekstern prisvurdering der vi gikk gjennom leilighet for leilighet, og summen av porteføljen er den samme som ved kontraktsinngåelsene.

– Og ikke en krone i prisvekst på noen?

– I en portefølje med 114 leiligheter er det enkelte enheter med merverdi, men også enheter med mindreverdi. De fleste enhetene er under produksjon og skal overleveres ett til to år fram i tid. Virkelig verdi på porteføljen er tilsvarende Solon Realkapitals kjøpesum, sier han.

Nyheter
Børs
Bygg og anlegg