Langt bedre drift

Forbedringsprogrammene virker, og EBITDA gikk fra minus til pluss.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Henning Olsen i NRC Group. Foto: NRC Group
Bygg og anlegg

 

Presentasjonen LIVE her.

NRC Group forbedret driften i fjerde kvartal, og fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på pluss 53 millioner kroner – sammenlignet med minus 19 millioner kroner i samme periode året før.

Inklusive av- og nedskrivninger gikk driftsresultatet (EBIT) fra minus 95 til minus 16 millioner kroner.

Selskapet skriver at flere tiltak ble gjort i 2020 for å bedre lønnsomheten, og konkluderer med at forbedringsprogrammer har gitt tilfredsstillende resultater. For eksempel har fremgangen vært betydelig for den norske jernbanevirksomheten.

Rapporten her.

NRC Group

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter1.5781.663
Driftsresultat(16)(95)
Resultat før skatt(36)(115)
Resultat etter skatt(17)(86)