Olav Thon Eiendomsselskap utsetter utbytte

LEIE: Olav Thon Eiendomsselskap endte fjerde kvartal med leieinntekter på 670 millioner kroner. Foto: Finansavisen
Bygg og anlegg

 

Se presentasjonen her

Olav Thon Eiendomsselskap endte fjerdekvartal med et forvaltningsresultat på 608 millioner kroner, mot 622 millioner kroner i samme periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport onsdag.

Driftsresultatet ble 2.027 millioner kroner mot 880 millioner i tilsvarende periode 2019.

Netto leieinntekter utgjorde 670 millioner kroner, mot 679 året før.

Verdiendring for investeringseiendommer var 1.322 millioner kroner i kvartalet (156).

I lys av den pågående pandemien og smittevernstiltakene som rammer konsernets virksomhet, foreslår styret at det foreløpig ikke utbetales utbytte for 2020, men vil be generalforsamlingen om fullmakt til å vedta utbyttebetaling for 2020 på et senere tidspunkt.