Domstol annullerer avgjørelse – kan igjen annonsere kontrakt

Kontrakten er verdt omtrent 25 millioner euro.

NRC: Tidligere avgjørelse i domstol annullert.  Foto: Are Haram
Bygg og anlegg

 

NRC Group har i dag blitt informert av markedsdomstolen at den har annullert den forrige avgjørelsen til den finske forvaltningsmyndigheten FTIA grunnet en prosedyrefeil anbudsprosessen. Det opplyses at FTIA igjen skal utlyse et anbud til markedet. 

FTIA har 30 dager på å anke avgjørelsen, eller å annonsere kontrakten på nytt. NRC Group vil fortsette med vedlikeholdsarbeidet inntil en endelig beslutning er tatt. 

Kontrakten er verdt omtrent 25 millioner euro, men vil ha begrenset finansiell påvirkning i 2021, opplyser selskapet.