Svake tall fra NRC Group

NRC Group hadde en nedgang i både omsetningen og ordreinngangen fra foregående første kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Henning Olsen i NRC Group. Foto: NRC Group
Bygg og anlegg

 

Presentasjonen LIVE her.

NRC Group, som har slitt børs det siste året, fikk en omsetning på 1,13 milliarder kroner for første kvartal 2021, sammenlignet med 1,25 milliarder i samme periode i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 10 prosent.

Ifølge selskapet kommer nedgangen i omsetningen som en følge av et ekstraordinært varelagersalg på 110 millioner i første kvartal 2020.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 10 millioner kroner – sammenlignet med minus 1 million i fjorårets første kvartal.

Selskapet kunne videre rapportere om en ordreinngang på 860 millioner kroner, sammenlignet med 1,4 milliarder kroner i første kvartal 2020. Ordrereserven endte på 5,9 milliarder kroner, sammenlignet med 8 milliarder i første kvartal 2020. 

For året som helhet forventer selskapet en EBITA-margin mellom 1,75 og 2,5 prosent. 

NRC Group

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter1.1291.254
Driftsresultat(77)(77)
Resultat før skatt(95)(99)
Resultat etter skatt(75)(78)

NRC Group

  • Leverandør av bane- og transportrelatert infrastruktur med hovedkontor på Lysaker. 
  • Adm. direktør er Henning Olsen. 
  • Største aksjonær er det finske statlige jernbaneselskapet VR-Yhtymä.